Når dagen hælder - Koralbog med salmeforspil til begravelser

Når dagen hælder - Koralbog med salmeforspil til begravelser

Indeholder de 65 salmemelodier fra Den Danske Koralbog til salmer, der skønnes at være de hyppigst benyttet ved begravelser og bisættelser. Alle salmerne gengives i normal, samt i dyb udgave, og alle er forsynet med et lille, enkelt salmeforspil komponeret til lejligheden

- 65 salmer fra Den Danske Koralbog
- Alle salmer bringes i normal samt i dyb udgave
- Alle salmer er forsynet med et lille, enkelt salmeforspil
- Begyndelsestekst til salmens sidste vers er anført under hver node
- Flot indbinding og layout. Stofindbundet med sølvpræg

Denne koralbog indeholder de 65 salmemelodier fra Den Danske Koralbog til salmer, der skønnes at være de hyppigst benyttet ved begravelser og bisættelser. Alle salmerne gengives i normal, samt i dyb udgave, og alle er forsynet med et lille, enkelt salmeforspil komponeret til lejligheden. Bogen er tænkt som en udpræget brugsbog; den skal være praktisk at tage med, hvis man som organist skal have en kapel-tjeneste eller lignende.

Under hver node er begyndelsesteksten til salmens sidste vers anført, og bagest i noden findes de mest gængse korsvar.

Sammen med denne node udgiver Forlaget Mixtur også ”NÅR DAGEN HÆLDER - Orgelmusik til begravelser” (FMX 01-031). Den rummer 133 orgelsatser fra barokken til i dag - 74 frie satser og 59 orgelkoraler.

 

Indholdsfortegnelse

Altid frejdig når du går (mel. Dagen går med raske fjed)
Alt står i Guds faderhånd
At sige verden ret farvel (mel. Lær mig, o skov, at visne glad)
Befal du dine veje
Befal du dine veje (mel. Jeg ved, på hvem jeg bygger)
Bliv hos os, når dagen hælder
Blomstre som en rosengård
Dagen går med raske fjed (Altid frejdig når du går)
Dejlig er jorden
Den signede dag med fryd vi ser
Den store mester kommer (Hoffman)
Den yndigste rose er funden
Der er en vej, som vi alle går alene
Der står et slot i vesterled
Det dufter lysegrønt af græs
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Du, Herre Krist (Berggreen) (En liden stund)
Du, som har tændt millioner af stjerner
En liden stund (mel. Du, Herre Krist (Berggreen))
En rose så jeg skyde
Fred hviler over land og by (Bay)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
Giv mig, Gud, en salmetunge
Gud, efter dig jeg længes (Nu lukker sig mit øje/Nu hviler mark og enge)
Her kommer, Jesus, dine små
Herrens venner ingen sinde
Her vil ties, her vil bies
Hil dig, Frelser og Forsoner (Hoffman)
I al sin glans nu stråler solen
Ingen er så tryg i fare
I østen stiger solen op
Jeg er i Herrens hænder
Jeg er træt og går til ro
Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst
Jeg ved, på hvem jeg bygger (Befal du dine veje)
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Kraften fra det høje (Rung) (Krist stod op af døde)
Krist stod op af døde
Krist stod op af døde (mel. Kraften fra det høje (Rung))
Lille Guds barn, hvad skader dig
Lover den Herre, den mægtige konge med ære
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred
Lysets engel går med glans
Lær mig, o skov, at visne glad (At sige verden ret farvel)
Min død er mig til gode (Vi takker dig for livet)
Min Jesus, lad mit hjerte få
Morgenstund har guld i mund (Laub)
Nu er livet gemt hos Gud
Nu falmer skoven
Nu går solen sin vej
Nu har du taget fra os
Nu hviler mark og enge (mel. Gud, efter dig jeg længes)
Nu lukker sig mit øje (mel. Gud, efter dig jeg længes)
Nu takker alle Gud
Nu titte til hinanden
Nu vågne alle Guds fugle små
Nærmere, Gud, til dig
O kristelighed
Op, al den ting, som Gud har gjort
Påskeblomst! hvad vil du her
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring)
Sig månen langsomt hæver
Som forårssolen morgenrød
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Sov sødt, barnlille
Så tag mig da ved hånden
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Tunge, mørke natteskyer
Tænk når engang den tåge er forsvundet
Under dine vingers skygge
Vi takker dig for livet (mel. Min død er mig til gode)
Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig

Korsvar