Per Günther: Lovsynger Herren 16 motetter til kirkeåret for kor og orgel

Lovsynger Herren

Denne samling består af arrangementer for kor og orgel tænkt til gudstjenestebrug som introitus, graduale (korsang mellem læsningerne), motet, korsang under nadveruddelingen eller lignende. Flere af satserne er så enkle, at de kan indstuderes ved en forprøve før gudstjenesten.

Hver vokalsats er udskrevet for en-, to-, tre- eller firestemmigt kor, men kan naturligvis udføres solistisk, alt efter hvad man råder over. De enkelte stemmer kan synges af såvel voksne (kvinde- eller mandsstemmer) som børn. Nogle stemmer kan eventuelt erstattes af instrumenter. De flerstemmige satser kan reduceres til hvad man råder over, og diskantstemmerne kan fravælges. Det er også muligt at beskære satserne dersom man ønsker færre antal vers.

De i indholdsfortegnelsen anførte opførelsestidspunkter er naturligvis blot forslag. Endelig kan man efter behov udskifte teksterne, som alle er hentet fra Den Danske Salmebog. Orgelsatserne kan med lidt god vilje og store hænder udføres på klaver.

 

Indholdsfortegnelse

1. Ak, søger de ydmyge steder (DDS 122, vers 6-8)
2. Du fylder mig med glæde (DDS 371, vers 1-3 og 5)
3. En sød og liflig klang (DDS 116)
4. Herre Gud! Dit dyre navn og ære (DDS 7)
5. Herre Jesus, vi er her (DDS 417)
6. Herre, hvor skal vi gå hen? (DDS 459, vers 1 og 6)
7. Herre, jeg vil gerne tjene (DDS 373)
8. Herre, jeg vil gerne takke (DDS 697, vers 1 og 4)
9. Jeg er i Herrens hænder (DDS 51, vers 1 samt dele af vers 2 og 4)
10. Jesus er mit liv i live (DDS 200, vers 1 og 3)
11. Lad det klinge sødt i sky (DDS 115, vers 1 og 3)
12. Lovsynger Herren (DDS 3, vers 1, 8 og 10)
13. Så gennembryd da sjæl og sind (DDS nr. 228, vers 3 og slutning af vers 7)
14. Tør end nogen ihukomme (DDS 348, vers 1 og 2)
15. Vi stolte Adams slægter (DDS 769, vers 4 og 5)
16. Vidunderligst af alt på jord (DDS 319, vers 1, 3 og 7)