Mikkel Andreassen: Hjerting Orgelbog

Hjerting Orgelbog

Mikkel Andreassens musikalske genfortælling og fortolkning af Robert Jacobsens altervæg i Hjerting Kirke.

Hjerting Orgelbog er et trefløjet værk med i alt tyve satser, der afspejler kirkeåret, samt musik, der beskæftiger sig med morgen, aften, dåb, nadver og begravelse.

Som Robert Jacobsen har genbrugt gammelt jern og lagt et skinnede lag guld over, genbruger ”Hjerting Orgelbog” også kendte salmemelodier og sætter dem ind i nye, vedkommende sammenhænge.

 

Indholdsfortegnelse

Åbning
Adam og Eva
Morgen - Se, nu stiger solen (partita)
Keruber
Tro, håb og kærlighed
Sov sødt, barnlille
Himmelgænger (Lille juleklokke)
Spaltning
Langfredagsmusik
Det hellige kors, vor Herre selv bar
Kristi blik
Påskemusik - Krist stod op af døde
Mindemusik
Nadver - Dit minde skal, o Jesus stå
Lille musikant - Bebop til Robert J.
Gud Helligånd, vor trøstermand (Lille pinsebøn)
Lille læser - Far, verden, farvel (partita)
Aften - Sig månen langsomt hæver
Jesus vandrer på Ho bugt
Begyndelse
(Om musikken)