Leif Martinussen: Frihedsfantasi over “Det haver så nyligen regnet”

Frihedsfantasi

Den 4. maj 2015 markeredes 70 året for Danmarks befrielse efter anden verdenskrig. I den anledning udkom Leif Martinussens Fantasi for orgel over “Det haver så nyligen regnet”. I fantasien citeres flere melodier og temaer, der forbindes med besættelsen og befrielsen. Stykket spiller ca. 4 minutter og vil være et oplagt indslag til forårskoncerten.

Fra forordet:
Denne fantasi er komponeret til minde om Danmarks befrielse efter anden verdenskrig - den 4. maj 1945.

En introduktion sætter en stemning an inden titlens melodi bringes i mol, hvor kontrapunktet illuderer sirener over et land, der er blevet besat. Så dukker kaldesignalet fra BBC op, efterfulgt af temavignet til "Prins Jørgens March", hvorefter titlens melodi befriet fremtræder i dur.

Salmen "Altid frejdig når du går" blev ofte sunget af medfanger på Dagmarhus før de dømte førtes til Mindelunden i Ryvangen i Hellerup.

- De 2 melodier forenes.-

Sidste linje af "Danmarks frihedssang" lægger op til en kraftfuld slutning, hvis klimaks opnås med den prægnante 1. linje, der afrundes og bekræfter, at Danmark igen er blevet frit.

 

Indholdsfortegnelse

Frihedsfantasi - 1945 in memoriam