Danske Orgelkoraler 303 koralbearbejdelser

Danske Orgelkoraler

Om udgivelsen
"Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejdelser" er Forlaget Mixturs største satsning og muligvis den største danske kirkemusikalske udgivelse nogensinde. Antologien er trykt i tre bind og indeholder 350 år danske orgelkoraler fra barokken og frem til i dag.

Alle salmebogens ”kernesalmer” er repræsenteret med mindst én orgelkoral. De største salmer er om muligt præsenteret med flere orgelkoraler af forskellig sværhedsgrad og stil. Kvalitet er et nøgleord gennem hele samlingen, både hvad angår det kompositorisk håndværksmæssige og det layoutmæssige. Antologien viser det bedste inden for dansk orgelkoral-produktion og vil kunne fungere som en unik basissamling for alle organister.

En række tidligere udgivne orgelkoraler indgår i samlingen og ellers består antologien primært af nye værker, ligesom der er skrevet satser specifikt til denne samling.
Flere af værkerne er blevet fundet i forbindelse med forskning på bl.a. Det Kongelige Bibliotek og i Københavns Domkirkes nodearkiv.

• 65 danske komponister fra barokken og frem til 2014 har bidraget
• Stor variation inden for stil, genre og sværhedsgrad
• Dybdegående gennemgang af orgelkoralens historie i Danmark
• Komponistbiografier
• Omfattende register med forslag til anvendelse i kirkeåret
• Udkommet i 3 bind - i alt over 700 sider
• Smuk stofindbinding

Anmeldelser:
"Styrken ved nærværende udgivelse er, at den så fornemt og helt udogmatisk afspejler orgelkoralernes historiske udvikling repræsenteret ved 65 danske komponister og organister, hvoraf næsten halvdelen er nulevende."
"I stil- og genremæssig henseende er udgivelsen forbilledlig. Den rummer såvel de mindre koralforspil, egentlige orgelkoraler og større mere frie bearbejdelser."
"Udgivelsens kvalitet er i top på alle punkter fra nodeopsætningen til papirkvaliteten og den flotte indbinding. Samlingen er uomgængelig for en hver med interesse for kirkemusik, og skal have den bedste anbefaling – køb den!"
Henrik Strøm i organist.org (05/2015)

Følgende 65 komponister er præsenteret i udgivelsen
Christian Flor (1626-1698)
Diderik Buxtehude (ca. 1637-1707)
Christian Geist (c. 1640-1711)
Niels W. Gade (1817-1890)
Peter Heise (1830-1879)
Gottfred Matthison-Hansen (1832-1909)
Hermann Amberg (1834-1902)
Thomas Laub (1852-1927)
Frederik Matthison-Hansen (1868-1933)
Camillo Carlsen (1876-1948)
Jens L. Emborg (1876-1957)
P.S. Rung-Keller (1879-1966)
Laurids Lauridsen (1882-1946)
J.N. Sand Lauridsen (1884-1964)
Jørgen Martin Nielsen (1884-1960)
N.O. Raasted (1888-1966)
Johannes Viggo Pedersen (1896-1975)
Mogens Wöldike (1897-1988)
Birthe Stryhn (årstal ukendt)
Povl Hamburger (1901-1972)
Eilert Lindorff-Larsen (1902-1983)
Svend-Ove Møller (1903-1949)
Jens Bjerre (1903-1986)
Aksel Munk (1904-2001)
Finn Viderø (1906-1987)
Alfred Værge (1909-1976)
Aksel Andersen (1912-1977)
Christian Vestergaard-Pedersen (født 1913)
Johannes Nørgaard (1916-1977)
Walther Børner (1916-2008)
Leif Kayser (1919-2001)
Einar Trærup Sark (1921-2005)
Bernhard Lewkovitch (født 1927)
Knud Høgenhaven (1928-1987)
Erling D. Bjerno (født 1929)
Knud Refer (1930-2003)
Per Günther (født 1933)
Jørgen Erichsen (født 1935)
Erik Norby (1936-2007)
Henning Riiser (1938-2005)
Jørn Jørkov (1938-2014)
Henrik Fibiger Nørfelt (født 1940)
Leif Martinussen (født 1941)
Morten Nyord (født 1944)
Niels la Cour (født 1944)
Henrik Colding-Jørgensen (født 1944)
Bjarne Hersbo (født 1946)
Peter Møller (1947-1999)
Knud-Erik Kengen (født 1947)
Lars Kristian Hansen (født 1949)
Bo Grønbech (født 1951)
Karsten Houmark (født 1951)
John Frandsen (født 1956)
Jesper Madsen (1957-1999)
Kurt Levorsen (født 1957)
Flemming Friis (født 1961)
Jesper Topp (født 1964)
Per Skriver (født 1964)
Peter Gawol (født 1966)
Flemming Chr. Hansen (født 1968)
Mads Høck (født 1968)
Dan Kær Nielsen (født 1971)
Christian Præstholm (født 1972)
Lasse Toft Eriksen (født 1978)
Morten Ladehoff (født 1978)

 

Indholdsfortegnelse

Af dybsens nød, o Gud, til dig (Mogens Wöldike)
Af dybsens nød, o Gud, til dig (Knud Høgenhaven)
Af højheden oprunden er (Niels W. Gade)
Af højheden oprunden er (John Frandsen)
Aleneste Gud i Himmerig (Christian Geist)
Aleneste Gud i Himmerig (Jens L. Emborg)
Alle mine kilder skal være hos dig (Bo Grønbech)
Almagts Gud, velsignet vær (Bjarne Hersbo)
Almindelig er Kristi kirke (Jesper Madsen)
Alt, hvad som fuglevinger fik (Lasse Toft Eriksen)
Altid frejdig når du går (Bjarne Hersbo)
Altid frejdig når du går (Karsten Houmark)
Alt står i Guds faderhånd (Laub) (Walther Børner)

Barn Jesus i en krybbe lå (Bjarne Hersbo)
Befal du dine veje (Diderik Buxtehude)
Befal du dine veje (Frederik Matthison-Hansen)
Befal du dine veje (Niels la Cour)
Behold os, Herre, ved dit ord (Diderik Buxtehude)
Behold os, Herre, ved dit ord (Lasse Toft Eriksen)
Bliv hos os, når dagen hælder (Bjarne Hersbo)
Blomstre som en rosengård (Bo Grønbech)
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre (Mogens Wöldike)
Bøj, o Helligånd, os alle (Mads Høck)

Dagen går med raske fjed (Bjarne Hersbo)
Dagen går med raske fjed (Karsten Houmark)
De hellig tre konger så hjertensglad (Østrigsk) (Bjarne Hersbo)
Dejlig er den himmel blå (Meidell) (Jens L. Emborg)
Dejlig er den himmel blå (Meidell) (Leif Martinussen)
Dejlig er den himmel blå (Meidell) (N.O. Raasted)
Dejlig er jorden (Jørgen Martin Nielsen)
Dejlig er jorden (Bjarne Hersbo)
Den byrde, du bar, tog han af dig (Flemming Chr. Hansen)
Den klare sol går ned (Jesper Topp)
Den mørke nat forgangen er (Jesper Madsen)
Den mørke nat forgangen er (Knud-Erik Kengen)
Denne er dagen, som Herren har gjort (Jens Bjerre)
Denne er dagen, som Herren har gjort (Jesper Madsen)
Den signede dag med fryd vi ser (Henning Riiser)
Den signede dag med fryd vi ser (Jens L. Emborg)
Den store hvide flok vi se (Nebelong) (Johannes Nørgaard)
Den store mester kommer (Hoffman) (Christian Præstholm)
Den yndigste rose er funden (Mogens Wöldike)
Den yndigste rose er funden (Jesper Topp)
Den yndigste rose er funden (Per Günther)
Det dufter lysegrønt af græs (Per Günther)
Det første lys er Ordet, talt af Gud (Christian Præstholm)
Det hellige kors, vor Herre selv bar (Bernhard Lewkovitch)
Det kimer nu til julefest (Jens L. Emborg)
Det kimer nu til julefest (Per Skriver)
Det kimer nu til julefest (Flemming Friis)
Det var ikke en nat som de andre (Bjarne Hersbo)
Dommer over levende og døde (Dan Kær Nielsen)
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (Per Skriver)
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (Per Günther)
Du, Herre Krist (Berggreen) (Jesper Madsen)
Du, Herre Krist (Berggreen) (N.O. Raasted)
Du, som går ud fra den levende Gud (Franck/Laub) (Jesper Madsen)
Du, som går ud fra den levende Gud (Franck/Laub) (Kurt Levorsen)
Du, som har tændt millioner af stjerner (Per Günther)
Dybt hælder året i sin gang (Dan Kær Nielsen)
Dybt hælder året i sin gang (Svend-Ove Møller)

En rose så jeg skyde (Johannes Nørgaard)
En rose så jeg skyde (Gottfred Matthison-Hansen)
En rose så jeg skyde (Mads Høck)
En sød og liflig klang (Diderik Buxtehude)
En sød og liflig klang (Bernhard Lewkovitch)
Et barn er født i Betlehem (15. årh/Lossius) (Diderik Buxtehude)
Et barn er født i Betlehem (Tysk/Berggreen) (N.O. Raasted)
Et barn er født i Betlehem (Tysk/Berggreen) (Jørgen Erichsen)
Et kors det var det hårde, trange leje (Bjarne Hersbo)
Et lidet barn så lysteligt (Balle) (Per Skriver)
Et trofast hjerte, Herre min (Jesper Madsen)

Fannike-Høstpræludium (Peter Møller)
Far, verden, far vel (Henrik Colding-Jørgensen)
For alle helgen, som i Kristi tro (Per Günther)
Fra Himlen højt kom budskab her (Thomas Laub)
Fra Himlen højt kom budskab her (Morten Ladehoff)
Fra Himlen kom en engel klar (Morten Nyord)
Fred hviler over land og by (Christian Præstholm)
Fred til bod for bittert savn (Jesper Madsen)
Frelseren er mig en hyrde god (Eilert Lindorff-Larsen)
Frelseren er mig en hyrde god (Johannes Nørgaard)
Fryd dig, du Kristi brud (Jens L. Emborg)
Fryd dig, du Kristi brud (Mads Høck)
Frydeligt med jubelkor (Per Skriver)
Fuglen har rede, og ræven har grav (Christian Præstholm)
Fyldt af glæde over livets under (Møller) (Christian Præstholm)

Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Genève) (Alfred Værge)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Genève) (Bo Grønbech)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Genève) (Flemming Chr. Hansen)
Gak under Jesu kors at stå (N.O. Raasted)
Gak under Jesu kors at stå (Laurids Lauridsen)
Giv mig, Gud, en salmetunge (Jesper Madsen)
Giv mig, Gud, en salmetunge (Jesper Madsen)
Giv mig, Gud, en salmetunge (Henning Riiser
Glade jul, dejlige jul (Christian Præstholm)
Glade jul, dejlige jul (Henrik Colding-Jørgensen)
Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord (Knud Refer)
Gud, du, som lyset og dagen oplod (Per Günther)
Gud, efter dig jeg længes (Peter Heise)
Gud, efter dig jeg længes (Herman Amberg)
Gud, efter dig jeg længes (Morten Ladehoff)
Gud Helligånd! o, kom (Winding) (Laurids Lauridsen)
Guds godhed vil vi prise (Diderik Buxtehude)
Guds godhed vil vi prise (John Frandsen)
Guds igenfødte, ny-levende sjæle (Ansbach) (Johannes Viggo Pedersen)
Gud skal alting mage (Crüger) (Mogens Wöldike)
Gud skal alting mage (Lindeman) (Jens Bjerre)
Gud ske tak og lov (Per Günther)
Guds menighed, syng for vor skaber i løn (Svensk) (Jens L. Emborg)
Guds menighed, syng for vor skaber i løn (Svensk) (Bo Grønbech)
Guds Søn kom ned fra Himmerig (Diderik Buxtehude)
Guds Søn kom ned fra Himmerig (Bjarne Hersbo)
Gør dig nu rede, kristenhed (Christian Vestergaard-Pedersen)
Gør døren høj, gør porten vid (Jens L. Emborg)

Helligånd, vor sorg du slukke (Leif Martinussen)
Her kommer, Jesus, dine små (N.O. Raasted)
Her kommer, Jesus, dine små (Christian Præstholm)
Herre Gud! Dit dyre navn og ære (Norsk) (Jesper Madsen)
Herre Gud! Dit dyre navn og ære (Norsk) (Knud-Erik Kengen)
Herre, jeg har handlet ilde (Bernhard Lewkovitch)
Herre Jesus, vi er her (Per Skriver)
Herre Kristus, dig til ære (Henning Riiser)
Herren strækker ud sin arm (Christian Præstholm)
Her vil ties, her vil bies (Berggreen) (Per Günther)
Hil dig, Frelser og Forsoner (Hoffman) (Peter Møller)
Hil dig, Frelser og Forsoner (Hoffman) (Christian Præstholm)
Hil dig, Frelser og Forsoner (Laub) (Bo Grønbech)
Himlene, Herre, fortælle din ære (Peter Møller)
Himlene, Herre, fortælle din ære (Bjarne Hersbo)
Hjerte, løft din glædes vinger (Knud Refer)
Hjerte, løft din glædes vinger (Mads Høck)
Hjerte, løft din glædes vinger (Bjarne Hersbo)
Hvad kan os komme til for nød (Jesper Madsen)
Hvad mener I om Kristus (Christian Præstholm)
Hvert et lys i livets nat (Bjarne Hersbo)
Hvo ikkun lader Herren råde (Niels W. Gade)
Hvo ikkun lader Herren råde (Niels W. Gade)
Hvo ikkun lader Herren råde (Lasse Toft Eriksen)
Hvorledes skal jeg møde (N.O. Raasted)
Hvorledes skal jeg møde (Bjarne Hersbo)
Hyggelig, rolig (Lindeman) (Jens L. Emborg)
Hyggelig, rolig (Gether) (Per Günther)
Hør, hvor englesangen toner (Bjarne Hersbo)

I al sin glans nu stråler solen (Laurids Lauridsen)
I al sin glans nu stråler solen (Bo Grønbech)
I denne søde juletid (Per Skriver)
I dødens bånd vor frelser lå (Finn Viderø)
I evighedens sommer (Flemming Chr. Hansen)
Ingen er så tryg i fare (Bjarne Hersbo)
I østen stiger solen op (Peter Møller)
I østen stiger solen op (Birthe Stryhn)

Jeg er træt og går til ro (Henning Riiser)
Jeg ved et evigt Himmerig Mogens Wöldike)
Jeg ved et evigt Himmerig (Jesper Madsen)
Jeg ved, på hvem jeg bygger (Eilert Lindorff-Larsen)
Jeg ved, på hvem jeg bygger (John Frandsen)
Jesus, dine dybe vunder (Jens L. Emborg)
Jesus, dine dybe vunder (Aksel Munk)
Jesus er mit liv i live (Jørn Jørkov)
Jesus er mit liv i live (melodi) (Jesper Madsen)
Jesus, min drot (Bjarne Hersbo)
Julebudet til dem, der bygge (Hartmann) (Christian Præstholm)
Julen har bragt velsignet bud (Bjarne Hersbo)
Julen har englelyd (Henning Riiser)

Kender du den livsens kilde (Flemming Chr. Hansen)
Kimer, I klokker (N.O. Raasted)
Kirkeklokke! mellem ædle malme (P.S. Rung-Keller)
Kirken den er et gammelt hus (N.O. Raasted)
Kirken den er et gammelt hus (Laurids Lauridsen
Kirken den er et gammelt hus (Einar Trærup Sark)
Kirken er som Himmerige (Gade) (Christian Præstholm)
Kom, alle kristne (Bjarne Hersbo)
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod (Diderik Buxtehude)
Kom, Gud Helligånd, kom brat (Barnekow) (Erik Norby)
Kom, Helligånd, Gud Herre from (Diderik Buxtehude)
Kommer, sjæle, dyrekøbte (Jesper Madsen)
Kraften fra det høje (Berggreen) (Eilert Lindorff-Larsen)
Krist stod op af døde (Johannes Viggo Pedersen)
Krist stod op af døde (Peter Møller)
Krist stod op af døde (Lars Kristian Hansen)
Kvindelil! din tro er stor (Einar Trærup Sark)
Kærlighed er lysets kilde (Jørn Jørkov)
Kærlighed er lysets kilde (Jesper Madsen)
Kærligheds og sandheds Ånd (Peter Gawol)

Lad det klinge sødt i sky (Aksel Andersen)
Lille Guds barn, hvad skader dig (Gottfred Matthison-Hansen)
Lille Guds barn, hvad skader dig (Henning Riiser)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (Niels W. Gade)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (Niels la Cour)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (Mogens Wöldike)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (Lasse Toft Eriksen)
Lovet være du Jesus Krist (Gottfred Matthison-Hansen)
Lovet være du Jesus Krist (Henning Riiser)
Lovsynger Herren, min mund og mit indre (Alfred Værge)
Lovsynger Herren, min mund og mit indre (Per Günther)
Lyksaligt det folk, som har øre for klang (Leif Kayser)
Lysets engel går med glans (Christian Præstholm)

Min død er mig til gode (Christian Præstholm)
Min Jesus, lad mit hjerte få (Jesper Topp)
Min mund og mit hjerte (Lindeman) (Jesper Madsen)
Min sjæl, du Herren love (Lasse Toft Eriksen)
Mit hjerte altid vanker (Bjarne Hersbo)
Morgenstund har guld i mund (Barnekow) (Jesper Madsen)
Morgenstund har guld i mund (Laub) (Lasse Toft Eriksen)
Mægtigste Kriste, menighedens Herre (Lars Kristian Hansen)
Måne og sol (Per Günther)

Nu bede vi den Helligånd (Diderik Buxtehude)
Nu bede vi den Helligånd (Niels la Cour)
Nu bede vi den Helligånd (Henrik Fibiger Nørfelt)
Nu blomstertiden kommer (Tysk) (Peter Gawol)
Nu blomstertiden kommer (Tysk) (Bo Grønbech)
Nu blomstertiden kommer (Svensk) (Morten Nyord)
Nu falmer skoven trindt om land (Flemming Chr. Hansen)
Nu falmer skoven trindt om land (Jørgen Erichsen)
Nu fryde sig hver kristen mand (Wittenberg/Walter) (Bernhard Lewkovitch)
Nu fryde sig hver kristen mand (Wittenberg/Walter) (Mogens Wöldike)
Nu glæd dig i Herren, mit hjerte (Flemming Chr. Hansen)
Nu gløder øst i morgenskær (Lasse Toft Eriksen)
Nu går solen sin vej (Per Günther)
Nu hviler mark og enge (Peter Heise)
Nu hviler mark og enge (Herman Amberg)
Nu hviler mark og enge (Morten Ladehoff)
Nu kom der bud fra englekor (Jens L. Emborg)
Nu kom der bud fra englekor (Knud Refer)
Nu kom der bud fra englekor (Bo Grønbech)
Nu rinder solen op (Zinck) (Mogens Wöldike)
Nu rinder solen op (Zinck) (Leif Martinussen)
Nu ringer alle klokker mod sky (Per Günther)
Nu sol i øst oprinder mild (Mads Høck)
Nu står der skum fra bølgetop (Per Skriver)
Nu takker alle Gud (Povl Hamburger)
Nu takker alle Gud (Walther Børner)
Nu takker alle Gud (Niels la Cour)
Nu titte til hinanden de favre blomster små (Eilert Lindorff-Larsen)
Nu velan, vær frisk til mode (Herman Amberg)
Nu vil vi sjunge og være glad (N.O. Raasted)
Nu vågne alle Guds fugle små (Jesper Madsen)
Når i den største nød vi stå (Christian Præstholm)
Når mit øje, træt af møje (Meiningen) (Jesper Madsen)

O du Guds Lam uskyldig (Henrik Fibiger Nørfelt)
O Gud, du ved og kender (Henrik Colding-Jørgensen)
O Gud, du ved og kender (Lasse Toft Eriksen)
O, havde jeg dog tusind tunger (Knud Refer)
O, havde jeg dog tusind tunger (Jesper Madsen)
O Herre Krist! dig til os vend (Finn Viderø)
O Herre Krist! dig til os vend (Bernhard Lewkovitch)
O hjertekære Jesus Krist (Diderik Buxtehude)
O hjertekære Jesus Krist (Frederik Matthison-Hansen)
O hjertekære Jesus Krist (Erik Norby)
O hoved, højt forhånet (Diderik Buxtehude)
O hoved, højt forhånet (Frederik Matthison-Hansen)
O hoved, højt forhånet (Niels la Cour)
O, kommer hid dog til Guds Søn (Diderik Buxtehude)
O kristelighed (Per Günther)
O kristelighed (Bo Grønbech)
O, lad din Ånd nu med os være (Jesper Madsen)
Om alle mine lemmer (Diderik Buxtehude)
Op, al den ting, som Gud har gjort (Jesper Madsen)
Op, al den ting, som Gud har gjort (Erling D. Bjerno)
Op, al den ting, som Gud har gjort (Morten Nyord)
Op, alle folk på denne jord (Mads Høck)
Op, alle, som på jorden bor (Diderik Buxtehude)
Op, alle, som på jorden bor (Jesper Madsen)
Op dog, Zion! ser du ej (Camillo Carlsen)
Op, min sjæl, thi sol er oppe (melodi) (Henning Riiser)
Opstanden er den Herre Krist (Bernhard Lewkovitch)
O store Gud, din kærlighed (Lars Kristian Hansen)

På Jerusalem det ny (Lars Kristian Hansen)
Påskeblomst! hvad vil du her (Bjarne Hersbo)

Rejs op dit hoved, al kristenhed (Jesper Madsen)
Rejs op dit hoved, al kristenhed (Per Günther)
Rind nu op i Jesu navn (Diderik Buxtehude)
Rind nu op i Jesu navn (Jesper Topp)
Rind nu op i Jesu navn (Peter Møller)
Rind nu op i Jesu navn (Jesper Madsen)

Se hvor nu Jesus træder (Christian Præstholm)
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring) (Jesper Madsen)
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring) (Lasse Toft Eriksen)
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring) (Peter Møller)
Sig månen langsomt hæver (Jesper Madsen)
Skyerne gråner, og løvet falder (Per Günther)
Som forårssolen morgenrød (Eilert Lindorff-Larsen)
Som forårssolen morgenrød (Knud-Erik Kengen)
Som tørstige hjort monne skrige (Henrik Colding-Jørgensen)
Sorrig og glæde de vandre til hobe (Visemel.) (Jens L. Emborg)
Sov sødt, barnlille (Jesper Madsen)
Stat op, min sjæl, i morgengry (Per Günther)
Stat op, min sjæl, i morgengry (Bo Grønbech)
Stille er min sjæl til Gud (Christian Præstholm)

Tag det sorte kors fra graven (Rung) (Eilert Lindorff-Larsen)
Tag det sorte kors fra graven (Rung) (Kurt Levorsen)
Tak og ære være Gud (Leif Martinussen)
Tak og ære være Gud (Flemming Chr. Hansen)
Talsmand, som på jorderige (Lindeman) (Dan Kær Nielsen)
Til dig alene, Herre Krist (Jesper Madsen)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Leif Kayser)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Christian Præstholm)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Bjarne Hersbo)
Til vor lille gerning ud (Christian Præstholm)
Tunge, mørke natteskyer (Peter Møller)

Udrust dig, helt fra Golgata (Mogens Wöldike)
Udrust dig, helt fra Golgata (Bo Grønbech)
Under dine vingers skygge (Eilert Lindorff-Larsen)

Vaj nu, Dannebrog, på voven (Bjarne Hersbo)
Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen) (Bjarne Hersbo)
Vidunderligst af alt på jord (Barnekow) (Jesper Madsen)
Vidunderligst af alt på jord (Laub) (Leif Martinussen)
Vi pløjed og vi så'de (Peter Møller)
Vor Gud han er så fast en borg (Diderik Buxtehude)
Vor Gud han er så fast en borg (Christian Flor)
Vor Gud han er så fast en borg (Einar Trærup Sark)
Vor Gud han er så fast en borg (Peter Møller)
Vor Gud han er så fast en borg (Mads Høck)
Vor Herres Jesu mindefest (melodi) (N.O. Raasted)
Vor Herres Jesu mindefest (Laurids Lauridsen)
Vær velkommen, Herrens år (Mogens Wöldike)
Vær velkommen, Herrens år (J.N. Sand Lauridsen)
Vær velkommen, Herrens år (Peter Gawol)
Vær velkommen, Herrens år (Christian Præstholm)
Vågn op og slå på dine strenge (Peter Møller)
Vågn op og slå på dine strenge (Henning Riiser)
Vågn op og slå på dine strenge (Lasse Toft Eriksen)

Zions vægter hæver røsten (Johannes Viggo Pedersen)