Mads Høck: 60 barokforspil i duo- trio- og aria-stil

60 barokforspil

Mads Høck har mange års erfaring som underviser i liturgisk orgelspil. Et resultat heraf er denne udgivelse med 60 barokforspil i duo-, trio- og aria-stil, hvor han på smukkeste vis demonstrerer hvordan salmebogens ”baroksalmer” kan indledes med et forspil i højbarokkens stil (alla Bach eller Telemann).

Bogen indledes med en tekstdel, der beskriver stilarten og hvordan man også selv kan arbejde med den.

 
 

Indholdsfortegnelse

Af højheden oprunden er Trio
Aleneste Gud i Himmerig Aria
Alle mine kilder skal være hos dig Trio
Alt, hvad som fuglevinger fik Trio
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre Duo
Denne er dagen, som Herren har gjort Duo
Du, som går ud fra den levende Gud (Franck / Laub) Duo
Dybe, stille, stærke, milde Trio
Dybt fornedres skal enhver Trio
En bondemand går ud at så Aria
Et trofast hjerte, Herre min Duo
Far, verden, far vel Duo
Giv mig, Gud, en salmetunge Aria
Guds igenfødte, ny-levende sjæle (Ansbach) Duo
Gud skal alting mage (Crüger) Duo
Guds Søn kom ned fra Himmerig Trio
Her kommer, Jesus, dine små Duo
Herre, jeg har handlet ilde Aria
Herre Jesus, vi er her Trio
Himlene, Herre, fortælle din ære Aria
Hjerte, løft din glædes vinger Duo
Hvad kan os komme til for nød Aria
Hvo ikkun lader Herren råde Trio
Hvorledes skal jeg møde Aria
I, Herrens udvalgte, som hellighed øve Duo
Jeg ved, på hvem jeg bygger Aria
Jeg vil din pris udsjunge Aria
Jesus, din søde forening at smage Duo
Jesus er mit liv i live Trio
Jesus, livets sol og glæde Trio
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives (Freylinghausen) Duo
Kvindelil! din tro er stor Trio
Livets fylde, glædens glans Duo
Lover den Herre, den mægtige konge med ære Duo
Min død er mig til gode Trio
Min sjæl, du Herren love Duo
Nu blomstertiden kommer (Tysk folkevise) Aria
Nu glæd dig i Herren, mit hjerte Aria
Nu gløder øst i morgenskær Aria
Nu takker alle Gud Aria
Nu velan, vær frisk til mode Duo
Nu vil vi sjunge og være glad Trio
Når mit øje, træt af møje (Meiningen) Aria
O, havde jeg dog tusind tunger Aria
O, kommer hid dog til Guds søn Trio
Om alle mine lemmer Aria
Op, al den ting, som Gud har gjort Trio
Op, alle folk på denne jord Trio
Op, alle, som på jorden bor Duo
Op, min sjæl, thi sol er oppe Trio
Rind nu op i Jesu navn Trio
Sig månen langsomt hæver Duo
Sorrig og glæde de vandre til hobe (Visemelodi) Trio
Sov sødt, barnlille Aria
Stille er min sjæl til Gud Aria
Tak og ære være Gud Aria
Vor Gud han er så fast en borg Duo
Vor Herres Jesu mindefest Trio
Vågn op og slå på dine strenge Aria
Ånden opgav enkesønnen Duo