Carl Nielsen: 30 salmer for blandet kor (SATB)

30 salmer

Carl Nielsen skrev en lang række salmemelodier til især Grundtvigs tekster. Forlaget Mixtur har samlet en række af disse meget smukke melodier i et hæfte og tilrettelagt dem i enkle satser for blandet kor. Her er motetter eller koncertstykker til hele kirkeåret.

Fra forordet
Carl Nielsen er om nogen blevet kendt for sit bidrag til den "folkelige" sang. På sin egen facon skabte han melodier, der både var enkle og originale, og som i dag må regnes for noget af det fineste, dansk kultur kan præstere.

Fra Nielsens hånd findes godt 60 salmemelodier, hvoraf størsteparten indgår i samlingen Salmer og aandelige Sange, halvhundrede nye Melodier for Hjem, Kirke og Skole udgivet i 1919. Carl Nielsen blev opfordret til at give sig i lag med dette projekt af den grundtvigianske frimenighedspræst Valdemar Brücker, der følte behov for at sætte musik til nogle af Grundtvigs digte, hvortil man hidtil havde anvendt ældre melodier. Komponisten var stærkt optaget af arbejdet og udtalte sig ofte begejstret om resultatet:

"Det er underligt som det er gaaet med disse Melodier. Det er som om det ikke er mig der laver dem; men de kommer ligesom smaa Dyr eller Fugle ind i min Stue og beder om at komme med. Jeg undrer og glæder mig saa ofte over dette Arbejde fordi det er en hel anden Verden end den hvori mine store Ting hører hjemme." (Brev til Anne Marie Carl-Nielsen, 22/4, 1914)

"Siden Du rejste har jeg skrevet tre Salmer, hvoraf de to hører til de allerbedste og den ene er vistnok den smukkeste jeg endnu har komponeret. Jeg er saa glad ved denne Melodi at jeg maa spille den af og til for mig selv; den er saa ligefrem at Du maaske ved at høre den første Gang vil synes, Du har kendt den helt fra Din spædeste Barndom af. Baade Melodien og dens Harmonier kom strax helt af sig selv." (Brev til Anne Marie Carl-Nielsen, 28/2, 1914)

Salmen han her omtaler er "Forunderligt at sige" som i nærværende hæfte bringes med teksten "Mit hjerte altid vanker". Helt "af sig selv" kom harmonierne dog ikke. Carl Nielsen fik hjælp til udarbejdelse af harmoniseringen til denne, og mange af de andre salmer, af sin elev, organisten Paul Hellmuth.

 

Indholdsfortegnelse

1. Denne er dagen, som Herren har gjort
2. Den store mester kommer
3. Drag, Jesus, mig
4. Dybt hælder året i sin gang
5. Er du modfalden, kære ven
6. Frydeligt med jubelkor
7. Glæden hun er født i dag
8. Guds engle i flok! synger lifligt i kor
9. Guds fred er mer end englevagt
10. Gud skal alting mage
11. Helligånd, vor sorg du slukke
12. Hvorledes skal jeg møde
13. Jeg lægger mig så trygt til ro
14. Jeg ved et evigt Himmerig
15. Kom, jul, til jord, kom høje gæst
16. Luk øjne op, al kristenhed
17. Maria sad på hø og strå
18. Min Jesus, lad mit hjerte få
19. Mit hjerte altid vanker
20. Nu blomstertiden kommer
21. Nu sol i øst oprinder mild
22. O, havde jeg dog tusind tunger
23. O, kristelighed
24. Op, al den ting, som Gud har gjort
25. Påskeblomst! hvad vil du her
26. Se, hvor nu Jesus træder
27. Tunge, mørke natteskyer
28. Udrundne er de gamle dage
29. Under korset stod med smerte
30. Vidunderligst af alt på jord