Lasse Toft Eriksen: 26 enkle orgelstykker

26 enkle orgelstykker

26 enkle orgelstykker er en samling af orgelkoraler og andre små stykker til kirkeåret. Musikken kan spilles på både små og store orgler - og flere af stykkerne er uden pedal.

Nogle af stykkerne er enkle og andre er måske lidt mere udfordrende; nogle er stilkopier eller tydeligt inspireret af en genre eller en komponist; og i flere af stykkerne har det været en kompositorisk idé, at lade en enkel musikalsk eller rytmisk idé løbe gennem satsen som en rød tråd.

Samlingen er tilrettelagt så der er musik til hele kirkeåret, men også til særlige anledninger som dåb, nadver og meditation. I indholdsfortegnelsen, er der forslag til, på hvilke helligdage de enkelte satser kan anvendes.

Samlingen er en efterfølger til udgivelsen "25 enkle orgelstykker".

 

Indholdsfortegnelse

1. Vær velkommen, Herrens år (Nytårs-fanfare)
2. Gør døren høj, gør porten vid
3. Gaudete, Christus est natus
4. Tak og ære være Gud (Pastorale)
5. Præludium i lydisk toneart (”Rejs dig, bliv lys…”)
6. Vor Gud han er så fast en borg (Duet)
7. Alle mine kilder skal være hos dig
8. Ciacona i frygisk toneart
9. Frydeligt med jubelkor
10. Krist stod op af døde
11. Påskeblomst! hvad vil du her
12. Trumpet Tune
13. Du, som går ud fra den levende Gud
14. Sortie i 10
15. Gak ud, min sjæl, betragt med flid
16. Galliard (Treenighedsdans)
17. Se, nu stiger solen af havets skød (”Guldalder-præludium”)
18. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (”Rococo-menuet”)
19. Aleneste Gud i Himmerig (Fughetta à 3)
20. Denne er dagen, som Herren har gjort
21. Lover den Herre, den mægtige konge med ære
22. Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Canzone)
23. I østen stiger solen op
24. Nu titte til hinanden
25. Fred hviler over land og by (Nocturne) 
26. Frelseren er mig en hyrde god (Nadver-mosaik)