Per Günther: 23 enkle orgelkoraler til jul, passion, påske og pinse for orgel

23 enkle orgelkoraler til jul, passion, påske og pinse

Per Günther virkede som organist ved Treenighedskirken i Esbjerg i årene 1962 til 2004. Her stiftede han Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor efter engelsk forbillede og førte som en af de første den engelske - og navnlig den engelsk-romantiske - kirkemusiktradition til Danmark.

Mange af Per Günthers egne kompositioner er også inspireret af denne tradition. Det gælder de mange korværker og ikke mindst hans hen ved 130 orgelkoraler og koralfantasier. Disse stykker blev skrevet over en lang årrække og udgivet løbende i mindre hæfter af Per Günther selv. På Forlaget Mixtur er udkommet en samling med 55 af disse satser under titlen ”55 orgelkoraler og koralfantasier” (FMX 01-019).

Til brug ved forskellige kurser i Dansk Kirkemusikerforening komponerede Per Günther en række enklere koralbearbejdelser til jule-, passions-, påskeog pinsetiden. Det er disse satser, der her udgives samlet.
I noderne er indskrevet forslag til manualfordeling, men koralerne kan udmærket spilles på blot ét manual og pedal. I nogle tilfælde må CF så spilles en oktav højere end noteret.

 

Indholdsfortegnelse

Orgelkoraler til jul
1. Dejlig er den himmel blå (Meidell)
2. Det kimer nu til julefest
3. Et barn er født i Betlehem (Tysk visemel./Berggreen)
4. Glade jul, dejlige jul
5. Julebudet til dem, der bygge (Hartmann)
6. Julen har bragt velsignet bud
7. Lad det klinge sødt i sky
8. Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen)

Orgelkoraler til passion
9. Der venter bag langfredags nat (Oakley)
10. Et kors det var det hårde, trange leje
11. Hil dig, Frelser og Forsoner (Hoffman)
12. Lad os bryde brødet sammen ved hans bord
13. Vor Herres Jesu mindefest

Orgelkoraler til påske
14. Du er, opstandne sejershelt
15. Påskeblomst! hvad vil du her
16. Som forårssolen morgenrød
17. Stat op, min sjæl, i morgengry
18. Tag det sorte kors fra graven (Rung)

Orgelkoraler til pinse
19. Apostlene sad i Jerusalem (Kalhauge)
20. Du, som går ud fra den levende Gud (Franck/Laub)
21. I al sin glans nu stråler solen (Rung)
22. Kom, Gud Helligånd, kom brat (Barnekow)
23. Talsmand, som på jorderige (Lindeman)