Per Günther

Device

Per Günther er født i Odense. Han tog organisteksamen i 1956 fra Det Fynske Musikkonservatorium. Efter konservatorieårene fortsatte han sine studier i orgel i Wien og i korledelse i Hamburg og på Royal School of Church Music i London.

Per Günther var ansat som organist ved Kølstrup kirke 1952-1953, ved Stige kirke 1953 og tillige Lumby kirke 1957-1962. Desuden virkede han som assistent ved Domkirken, Sct. Knuds Kirke i Odense.

Sit mest betydningsfulde embede opnåede han i 1962, hvor han blev organist ved Treenighedskirken i Esbjerg. Her stiftede han Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor efter forbillede i engelsk drengekortradition. Koret blev et forbilledligt pionerarbejde indenfor den gryende folkekirkelige ungdomskorbevægelse i Folkekirkens Ungdomskor, og også internationalt vandt koret et godt ry for sit høje niveau.

Per Günther har således turnéret med koret i Skandinavien, store dele af Europa, Canada og USA. I 1975 blev han tildelt Esbjerg Byes Ærespris for sit virke, og han blev samme år kåret som "Årets Esbjergenser" og fik også bl.a. "Esbjerg Turistpris" Sideløbende med organist- og korleder-hvervet var han sang- og musiklærer ved Esbjerg Statsskole i årene 1963-80.

Siden 1990 har Per Günther helliget sig sit virke som organist, ligesom han har komponeret og udgivet en række kor- og orgelværker.

Han blev pensioneret 1. januar 2004, men virker stadig som organistvikar. Han har været særdeles aktiv i forbindelse med opførelsen af Musikhus Esbjerg, hvor han stadig sidder i bestyrelsen samt giver introduktioner forud for alle koncerter og operaforestillinger.