Merete Kuhlmann

Device

Merete Kuhlmann arbejder primært som fuldtidsansat organist, men har sideløbende gennem en årrække skrevet kirkelig kormusik for såvel ligestemmigt som blandet kor, dels med orgel og dels a cappella. En stor del af dette er udgivet, heraf meget af det via den landsdækkende kor-organisation ”Folkekirkens Ungdomskor” (FUK).

Når man indstuderer satser af Merete Kuhlmann, fornemmer man meget hurtigt,
at hendes kendskab til både børnestemmer og til blandet kor er omfattende og grunder sig på hendes egen store erfaring som såvel korsanger som korleder. Børn og voksne korsangere holder meget af at synge hendes satser og husker dem! Klangligt er de fint afstemte, og akkompagnementet vidner om hendes solide faglige forudsætninger både som organist og pianist.

Forholdet mellem tekst og musik er i hendes værker baseret på en fin rytmisk fornemmelse, og hendes korsatser karakteriseres ved den tætte forbindelse mellem tekstens rytme og den musikalske udformning, som kendetegner det ypperste. Satsernes anvendelighed er stor. Merete Kuhlmanns praktiske erfaring har givet hende en klar fornemmelse for betydningen af, at den enkelte sats ikke blot kan anvendes på en enkelt søn- eller helligdag, men tillige knytter sig til en bestemt periode i kirkeåret eller på anden måde giver inspiration til (gen)anvendelse ved flere forskellige lejligheder. En vigtig egenskab, ikke mindst når det drejer sig om kirkeligt korarbejde med børn og unge.