Trinitatis

Trinitatistiden fylder i kirkeårets cirkel et halvt år og begynder med søndag efter pinse, som har navnet Trinitatis søndag (Treenighedens søndag). I middelalderen begyndte man at fejre denne søndag som Treenighedens festdag.

Derefter tælles alle søndage med nummer som ”søndage efter trinitatis”, og der kan maksimalt blive 25 søndage i denne række. Derefter kommer en fastlagt ”sidste søndag i kirkeåret”, indført som fast afslutning i Alterbogen af 1992. I Sydeuropa tælles søndagene i samme periode som søndage ”efter pinse” og ikke ”efter trinitatis”.

I Trinitatistiden ligger der ingen af de store højtider – det er vækstens og håbets tid med en perlerække af søndage, hvoraf nogle har et tema, som bliver tydeligt i de valgte tekster. Den liturgiske farve i hele perioden er grøn: farven for alt hvad der vokser og desuden farven, som symboliserer håb.

Man kan anskue trinitatistiden som en lineær tid: at Kristus er på vandring med menigheden indtil verdens ende. I gudstjenesten er vi på en fælles vandring.

Orgelmusik til Trinitatis
 

15 præludier over lovsange  for orgel 01-024

 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier  for orgel 01-019

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Leif Martinussen: Orgelkalender  orgelmusik til kirkeåret 01-034

 

Lasse Toft Eriksen: 25 enkle orgelstykker   01-040

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til Trinitatis
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 

Per Günther: Lovsynger Herren  16 motetter til kirkeåret for kor og orgel FUK131

 

Carl Nielsen: 30 salmer  for blandet kor (SATB) 02-006

 

Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor  (20 satser) FUK141

 
 

Lasse Toft Eriksen: 17 Luther-motetter  for blandet kor a cappella 02-012

 

Bjarne Hersbo: Syv motetter  for blandet kor a cappella 02-014

 
 

Korsatser fra Kirkesangbogen I  15 satser for to lige stemmer og klaver FUK149

 
 

Korsatser fra Kirkesangbogen III  12 satser for blandet kor SATB (hæfte 1) FUK151

 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035

 

Forgreninger  20 korsatser (SA(B) og klaver, instr. ad lib.) 02-034