Påske

Påskedag er kirkeårets største helligdag, med fejringen af Jesu opstandelse fra graven. Påskeberetningen fra Matt. og Mark. er valgt som prædiketekster i Alterbogen.

Anden påskedag fortæller om den opstandnes møde med disciplene på vej til Emmaus (første tekstrække), og Marias møde med den opstandne (anden tekstrække).

Tiden mellem påske og pinse kaldes 50 dages tiden (quinquagesima), og er en glædestid med efterklang af påske. Lyset fra påskemorgen skinner igennem hele periodens tekster.

Læg mærke til, at evangelieteksterne til samtlige søndage i denne periode (første til sjette søndag efter påske) er fra Johannesevangeliet.

Teksterne til Bededag og Kristi Himmelfarts dag er derimod fra hhv. Mattæus, Markus og Lukasevangeliet.

Søndagene mellem påske og pinse har fra gammel tid karakter af at være en ventetid: forventningen retter sig mod pinse og Helligånden, der skal forklare og oplyse troens forventning med lys og klarhed. 

Prædiketeksterne til denne række af søndage er fra Johannesevangeliet, og en del af dem fra afskedstalerne i Johannesevangeliet (kap. 14 til og med kap. 17).

Orgelmusik til Påske
 

Carl Nielsen: Orgel album  Organ Album 01-011

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til Påske
 
 
 

Carl Nielsen: 30 salmer  for blandet kor (SATB) 02-006

 

Lutherrosen - 17 salmer  Salmebog FUK139

 

Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor  (20 satser) FUK141

 
 
 
 

Korsatser fra Kirkesangbogen II  15 satser for tre og fire lige stemmer FUK150

 
 
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035

 

Forgreninger  20 korsatser (SA(B) og klaver, instr. ad lib.) 02-034