Faste

Fastetiden havde oprindeligt en længde på 40 dage, ligesom Jesu fristelse i ørkenen varede 40 dage. Fastetiden blev i tidens løb forlænget til 60 og 70 dage før påske.

Med fasten bevæger kirkeåret sig hen mod påske, hvor hver søndag i fastetiden skal bringe menigheden tættere på fordybelsen og indlevelsen i Jesu lidelse og død. Et tema i fastetiden som helhed er Jesu VEJ, som han selv forudser vil blive fyldt af lidelse, og hvor han må gå alene.

Fastetiden var i oldkirken en periode med dåbsforberedelse af voksne dåbskandidater, og første tekstrækkes tekster afspejler, at i tiden op til påske skulle der ske en indføring og indlevelse i de evangeliske beretninger om Jesu liv og ord.

Orgelmusik til Faste
 
 
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 
 

 

Kormusik til Faste
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 1  20 bibelske motetter 02-004

 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 
 

Carl Nielsen: 30 salmer  for blandet kor (SATB) 02-006

 

Lutherrosen - 17 salmer  Salmebog FUK139

 
 
 

Lasse Toft Eriksen: 17 Luther-motetter  for blandet kor a cappella 02-012

 
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035

 

Forgreninger  20 korsatser (SA(B) og klaver, instr. ad lib.) 02-034