Advent

Kirkeårets første fire søndage er de fire adventssøndage. Adventstiden er fra gammel tid den åndelige forberedelse til julens højtid, Jesu fødsel. Den liturgiske farve er violet, angerens og bodens farve. Advent er afledt af det latinske ord adventus. Adventus Domini – Herrens komme – er overskriften over de fire adventssøndage.

Herrens komme belyses af de valgte bibelske tekster på en dyb måde, der inddrager fortidens profetier, samtidens forventning, og fremtidens håb om Jesu genkomst. Fortid, nutid og fremtid holdes sammen af begrebet ”Herren kommer”. Herren kommer: dette tema udfoldes således på flere måder. I læsningen af de gamle profetier, i forventningen om Messias, i forventningen om Herrens genkomst, i Johannes Døberen der peger hen på Jesus, som den der kommer.

Orgelmusik til Advent
 
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier  for orgel 01-019

 

Peter Arendt: 33 salmeforspil   01-029

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 
 

 

Kormusik til Advent
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 

Himlens fugle  12 satser til kirkeåret FUK130

 
 
 
 
 
 
 
 

Korsatser fra Kirkesangbogen I  15 satser for to lige stemmer og klaver FUK149

 

Korsatser fra Kirkesangbogen II  15 satser for tre og fire lige stemmer FUK150

 

Korsatser fra Kirkesangbogen IV  16 satser for blandet kor SATB (hæfte 2) FUK152

 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035