Trinitatis søndag (II)

Trinitatis søndag kaldes også Hellig Trefoldigheds Fest. Det er søndagen, hvor sammenhængen mellem Faderen, Sønnen og Ånden betones. Gud er én og viser sig på tre måder: som skaberen, frelseren og ånden.

Lektien Es.49,1ff er en forjættelse om, at Guds plan om frelse skal nå til jordens ende.

Epistlen Ef.1,3-14 er en trinitarisk lovprisning af Gud, der som Fader, Søn og Ånd har velsignet alle troende. Perspektivet er Guds velsignelse fra før verdens begyndelse – frem til Jesu frelsesgerning - og frem til endemålet ved tidens ende.

Evangeliet Mattæus 28,16ff er Jesu dåbs- og missionsbefaling.

Udvalgte salmer til dagen:
403 Denne er dagen, som Herren har gjort
364 Al magt på jorden
12 Min, sjæl du Herren love
3 Lovsynger Herren
487 Nu fryde sig hver kristen mand
312 Sandheds tolk og taler
320 Midt iblandt os er Guds rige

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Lasse Toft Eriksen: 25 enkle orgelstykker   01-040

 
 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035