Skærtorsdag (II)

Skærtorsdag er nadverens dag - dagen med ”den sidste nadver” - Jesu lidelse og død venter forude.

Lektien er Sl.116, som er en del af Israels halleluja, som blev sunget ved det jødiske påskemåltid. Det omfatter Sl.113-118.

Epistlen 1.Kor.11,23-26 er Paulus’ overlevering af nadverens indstiftelse skærtorsdag. Ordene er ældre end nadverindstiftelsesordene i de tre første evangelier.

Evangeliet Johannes 13,1-15 fortæller om fodvaskningen under påskemåltidet. Jesus som tjener – og som forbillede for disciplene til at tjene. (Dette evangelie har ikke, som ved 1. tekstrække, en decideret nadverindstiftelsesberetning.)

Et tema er det usynlige fællesskab med Jesus Kristus, og fællesskab med menigheder overalt i verden.

Udvalgte salmer til dagen:
365 Guds kærlighed ej grænse ved
180 Hører til, I høje himle
462 Jesus, livets sol og glæde
601 Herlighedens Gud
413 Vi kommer, Herre, til dig ind

Nadversalmer til skærtorsdag:
455 Mindes vi en fuldtro ven
458 Zion, pris din saliggører
466 Vor Herres Jesu mindefest

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen