Sidste søndag i kirkeåret (II)

Fælles for teksterne til denne dag er et dobbelt perspektiv: de ser fremad mod de sidste tider med dom og frelse – og de ser tilbage på det grundlæggende, som kan bære menigheden, fordi grundvolden er Jesu ord.

Lektien Mika 4,1-3 er profetiske ord om endetiden og fredsriget, hvor sværd skal smedes om til plovjern.

Epistlen 1.Kor.3,10-17 er apostlens ord om sig selv som bygmester der har lagt grundvolden Jesu Kristi ord. Ved dommen skal det afsløres, hvordan der er bygget videre på grundvolden. Menigheden er Guds tempel, fordi Guds ånd bor i os.

Evangeliet Mattæus 11,25-30 er Jesu indbydelse ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder.”

Udvalgte salmer til dagen:
403 Denne er dagen
733 Skyerne gråner
313 Kom regn af det høje
430 Lov og tak og evig ære
431 Herre Kristus, dig til ære

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 

Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier  for orgel 01-019

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen