Sidste søndag efter helligtrekonger (II)

Temaet som snor sig gennem hele denne periode af kirkeåret, er Åbenbaring af Gud og Jesus. Og temaet er tydeligt på sidste søndag efter Helligtrekonger.

Lektien fra Es.2,2-5 er en profeti om opfyldelsen i de sidste tider, hvor Guds retfærdige dom skal føre folk til at gå i Herrens lys, og sværd skal smedes til plovjern og krig skal afløses af fred.

Epistlen Kol.1,25-28 udfolder, at Guds ord og hemmelighed er blevet åbenbaret i Jesus Kristus. Det hemmelige er åbenbaret og skal bære menighedens liv.

Evangeliet Johannes 12,23-33 er Jesu ord om, at timen er kommet. Jesu herliggørelse og ophøjelse sker gennem hans død på korset. Jesu herlighed er den paradoksale betoning af, at som hvedekornet dør i jorden, skal Jesus gå ind i lidelse og død og dermed føre til frelse. Kun ved at dø, kan hvedekornet bringe liv.

Udvalgte salmer til dagen:
601 Herlighedens Gud
384 Til klart Guds ansigt vi skal se
289 Nu bede vi den Helligånd
259 Din himmelkrone ser vi stråle
16 O Gud, hvor er du mer end skøn

Orgelmusik til helligdagen

Helligtrekonger-tiden afrundes i dag og dagen peger frem mod påske; Jesus sammenligner sig selv med et hvedekorn, der må falde i jorden og dø, for siden at opstå og bære mange fold. Derudover har dagen et skær af ”åbenbaring” og ”lys” og en orgelkoral over en rigtig ”lys-salme” vil egne sig godt til at starte dagen på. F.eks. Mads Høcks ”Den signede dag” eller Barnekow/Toft Eriksens udgave også over ”Den signede dag”. Af frie værker kan foreslås et let og lyst præludium i den "lyse" toneart C-dur som Krebs Præludium i C-dur og et festligt postludium som Lefébure-Wélys lille, fine March i C-dur.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen