Sidste søndag efter helligtrekonger (II)

Temaet som snor sig gennem hele denne periode af kirkeåret, er Åbenbaring af Gud og Jesus. Og temaet er tydeligt på sidste søndag efter Helligtrekonger.

Lektien fra Es.2,2-5 er en profeti om opfyldelsen i de sidste tider, hvor Guds retfærdige dom skal føre folk til at gå i Herrens lys, og sværd skal smedes til plovjern og krig skal afløses af fred.

Epistlen Kol.1,25-28 udfolder, at Guds ord og hemmelighed er blevet åbenbaret i Jesus Kristus. Det hemmelige er åbenbaret og skal bære menighedens liv.

Evangeliet Johannes 12,23-33 er Jesu ord om, at timen er kommet. Jesu herliggørelse og ophøjelse sker gennem hans død på korset. Jesu herlighed er den paradoksale betoning af, at som hvedekornet dør i jorden, skal Jesus gå ind i lidelse og død og dermed føre til frelse. Kun ved at dø, kan hvedekornet bringe liv.

Udvalgte salmer til dagen:
601 Herlighedens Gud
384 Til klart Guds ansigt vi skal se
289 Nu bede vi den Helligånd
259 Din himmelkrone ser vi stråle
16 O Gud, hvor er du mer end skøn

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen