Søndag septuagesima (II)

Fra denne søndag begynder indledningen til fastetiden. Det græske ord ”septuagesima” betyder halvfjerdsindstyvende, underforstået ”dag før påske”. Så med denne søndag og den følgende søndag seksagesima (tresindstyvende) tælles der ned til kirkeårets højdepunkt påskedag.

Et tema er, at Alt er betroet gods, hvor hver enkelt i menigheden får lov at være i Herrens vingård for at arbejde. Der gives kun én slags løn.

Lektien i Jobs bog 9,1-12 udfolder Guds uendelige storhed og skaberkraft.

Lektien Ap.Gern.17,22-34 er Paulus’ tale på Areopagos i Athen, hvor han forkynder Gud som skaber og frelser for hele verden.

Evangeliet Mattæus 25,14-30 er Jesu lignelse om de betroede talenter. Alt er betroet gods.

Udvalgte salmer til dagen:
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
743 Nu rinder solen op
397 Trods længselens smerte
276 Dommer over levende og døde
370 Menneske, din egen magt
Kirkesangbogen 805 Hvor kærlighed brænder

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

15 præludier over lovsange  for orgel 01-024

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen