Søndag seksagesima (I)

I dag hører vi Jesu ord om frø, der vokser. Det, som ser småt ud, kan blive til noget stort. Den spæde begyndelse kan give den største høst.

Lektien Es.55,6-11 betoner Guds storhed over alt menneskeligt, og hans ords kraft til at virke.

Epistlen 1.Kor.1,18-25 taler om Guds visdom, der viser sig i det som ser svagt og dårligt ud, - at den fornedrede Kristus på sit kors er Guds kraft og visdom.

Evangeliet Markus 4,1-20 er Jesu lignelse om sædemanden, hvis korn falder på fire slags grund, og hvor kornet i den gode jord bærer stor frugt. Igen er det Guds ords virksomme kraft der betones.

Udvalgte salmer til dagen:
752 Morgenstund har guld i mund
312 Sandheds tolk og taler
153 En sædemand gik ud at så
154 En bondemand går ud at så
6 Dig være, mildeste Gud Fader
364 Al magt på jorden og i himlen
319 Vidunderligst af alt på jord
697 Herre, jeg vil gerne takke

Orgelmusik til helligdagen

Det lille frø der vokser sig stort - ordet og kraften der vokser. Musik der stiger i styrke - i stemmeantal (som en fuga) - i intensitet. Mulighederne er mange på denne helligdag. To forslag kunne være: Théodore Dubois' "Entrée en forme de carillon" som præludium François Couperins "Fugue sur la Trompette" som postludium.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen