Søndag seksagesima (II)

I dag hører vi om det mindste frø, der kan vokse til et mægtigt træ. Det, som ser småt ud, kan blive til noget stort.

Lektien Es.45,5-12 forkynder Gud som den eneste skaber og herre. Overfor ham er et menneske lille.

Epistlen 2. Tim.3,10-17 formaner til at holde fast ved den rette tro og holde ud i modgang.

Evangeliet Markus 4,26-32 er to korte lignelser. Motivet er vækst: Guds rige er som kornet, der vokser af sig selv, når det først er sået. Og Guds rige er som det mindste frø, der kan blive til et stort træ. Lille begyndelse og stor afslutning, fordi Gud giver væksten til alt der lever.

Udvalgte salmer til dagen:
736 Den mørke nat
36 Befal du dine veje
376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang
320 Midt iblandt os er Guds rige

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Kormusik til helligdagen