Pinsedag (II)

Pinsedag oplyses vore hjerter med Helligåndens Klarhed og Nærvær. Ånden har været med lige fra begyndelsen da ”Guds Ånd svævede over vandene” (1.Mos.1,2) og i pinsen gav Helligånden disciplene ildtunger, så de kunne tale og forstå alle sprog. På den måde kunne disciplene ved Åndens kraft sprede den kristne tro til hele verden. Pinsen kaldes derfor også for den kristne kirkes fødselsdag.

I pinsen kan vi glæde os over den Treenige Gud, som viser sig både som far, som søn og som den levende ånd, der giver os frihed til at tale og forstå med både hjerte og forstand.

Lektien Jer.31,31-34 er løftet om den nye pagt, som skal bæres i hjertet.

Den valgfrie lektie Ap.Gern.2,1-11 er pinseberetningen, som også læses efter første tekstrække.

Evangeliet Johannes 14,15-21 er Jesu ord fra skærtorsdag, at han vil sende sandhedens ånd og ikke efterlade disciplene alene i verden.

Udvalgte salmer til dagen:
290 I al sin glans (uundværlig)
291 Du som går ud fra den levende Gud
287 Kraften fra det høje
321 O kristelighed
330 Du, som ud af intet skabte
312 Sandheds tolk og taler
303 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
302 Gud Helligånd, o kom
Fra 100 salmer: 806 Nu er det åndens lyse tid

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Lasse Toft Eriksen: 25 enkle orgelstykker   01-040

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen