Påskedag (I)

Påskedag er på alle måder kirkeårets højdepunkt – Kristus er opstanden!

Der foregår en bevægelse fra langfredag til påskedag. Det viser sig i læsningerne, salmerne og musikken. Fra Jesu død til hans opstandelse - Fra død til liv - Fra stilstand til håb.

Lektien er Sl.118,19-29 - en takkesalme for Herrens værk.

Epistlen 1.Kor.5,7-8 om det rene usyrede brød i den kristne påske, efter at Jesus som påskelammet er død og en ny tid er indledt.

Evangeliet Markus 16,1-8 forkynder Jesu opstandelse, den tomme grav og englen som sender kvinderne afsted fra graven for at møde disciplene og den opstandne.

Udvalgte salmer til dagen:
218 Krist stod op af døde
220 I dødens bånd vor frelser lå
222 Opstanden er den Herre Krist
223 Herren af søvne opvågned, opsprang
224 Stat op, min sjæl, i morgengry
227 Som den gyldne sol frembryder
228 Du er, opstandne sejershelt
230 Påskemorgen slukker sorgen
234 Som forårssolen morgenrød
236 Påskeblomst, hvad vil du her
241 Tag det sorte kors fra graven
245 Opstandne Herre, du vil gå

Orgelmusik til helligdagen

”Krist stod op af døde”, ”I dødens bånd vor Frelser lå”, ”Som forårssolen morgenrød”. De lysende og livsbekræftende tekster og melodier står i kø denne dag. Og musikken skal naturligvis være festlig med pil op! En flot toccata eller fanfare som f.eks. Lemmens Fanfare i D-dur eller en orgelkoral over en af de skønne påskesalmer er forslag til denne festdag. Vi nævner i flæng: Peter Møller ”Krist stod op af døde”, Lasse Toft Eriksen ”Som forårssolen morgenrød” eller "Krist stod op af døde", Bo Grønbech ”Tambourin - I dødens bånd vor frelser lå”, Merete Kuhlmann ”Krist stod og af døde, hurra!”, G. Fr. Händel (”Dig være ære”) Kor af Judas Maccabeus (fra oratoriet Judas Maccabeus).
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Leif Martinussen: Orgelkalender  orgelmusik til kirkeåret 01-034

 
 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til helligdagen