Påskedag (II)

Påskedag er på alle måder kirkeårets højdepunkt – Kristus er opstanden!

Der foregår en bevægelse fra langfredag til påskedag. Det viser sig i læsningerne, salmerne og musikken. Fra Jesu død til hans opstandelse - Fra død til liv - Fra stilstand til håb.

Lektien er Sl.118,19-29 som i første tekstrække.

Eller samme salme, vers 13-18, som forkynder styrke og liv ved Herrens hjælp.

Epistlen 1.Pet.3-9 er lovsangen for det evige livs håb ved Jesu opstandelse fra de døde.

Evangeliet Mattæus 28,1-8 beretter om englens ord fra den tomme grav, som sender dem tilbage til disciplene med besked, at Jesus er opstået fra de døde.

Udvalgte salmer til dagen:
218 Krist stod op af døde
220 I dødens bånd vor frelser lå
222 Opstanden er den Herre Krist
223 Herren af søvne opvågned, opsprang
224 Stat op, min sjæl, i morgengry
227 Som den gyldne sol frembryder
228 Du er, opstandne sejershelt
230 Påskemorgen slukker sorgen
234 Som forårssolen morgenrød
236 Påskeblomst, hvad vil du her
241 Tag det sorte kors fra graven
245 Opstandne Herre, du vil gå
Fra 100 salmer: 828 Det er påske. Alting springer ud

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Leif Martinussen: Orgelkalender  orgelmusik til kirkeåret 01-034

 
 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen