Nytårsdag (II)

Nytårsdag kaldes en ”borgerlig” helligdag, idet der ikke er nogen bibelsk beretning, som særligt knyttes til årsskiftet.

Lektien Sl.90, der forkynder tidens korthed og Guds trofasthed i slægt efter slægt. TIDEN som en gave.

Epistlen Jak.4,13-17 formaner til varsomhed med at tro, at man kan disponere over tiden, da ingen kender fremtiden.

Evangeliet Mattæus 6,5-13 er Jesu ord om bøn fra Bjergprædikenen, afsluttende med at Jesus lærer disciplene FADERVOR som den rette bøn.

Udvalgte salmer til dagen:
716 Guds godhed vil vi prise
712 Vær velkommen, Herrens år
713 For dig, o Herre, som dage kun
58 Jesus! Frelser og befrier
56 Jesus er navnet mageløst
586 Stol du kun på dit Fadervor
587 Guds egen kære Søn
588 Herre, gør mit liv til bøn
622 Halleluja! Jeg har min Jesus fundet
677 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Carl Nielsen: Orgel album  Organ Album 01-011

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen