Nytårsdag (II)

Nytårsdag kaldes en ”borgerlig” helligdag, idet der ikke er nogen bibelsk beretning, som særligt knyttes til årsskiftet.

Lektien Sl.90, der forkynder tidens korthed og Guds trofasthed i slægt efter slægt. TIDEN som en gave.

Epistlen Jak.4,13-17 formaner til varsomhed med at tro, at man kan disponere over tiden, da ingen kender fremtiden.

Evangeliet Mattæus 6,5-13 er Jesu ord om bøn fra Bjergprædikenen, afsluttende med at Jesus lærer disciplene FADERVOR som den rette bøn.

Udvalgte salmer til dagen:
716 Guds godhed vil vi prise
712 Vær velkommen, Herrens år
713 For dig, o Herre, som dage kun
58 Jesus! Frelser og befrier
56 Jesus er navnet mageløst
586 Stol du kun på dit Fadervor
587 Guds egen kære Søn
588 Herre, gør mit liv til bøn
622 Halleluja! Jeg har min Jesus fundet
677 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

Orgelmusik til helligdagen

Kalenderåret skifter og en dag som i dag er det oplagt at finde orgel-fyrværkeriet frem.

Carl Nielsens Fest-præludium ved århundredskiftet er helt oplagt ligesom Charpentiers Præludium fra Te Deum (som man kender fra Eurovisions introduktion til Nytårskoncerten fra Wien). Ægte ”fyrværkerimusik” finder man i Händels Music for the Royal Fireworks her er et arrangement af Ouverturen og her et arrangement af satsen La Réjouissance. Ligesom 1. søndag i advent foreslås også en orgelkoral over nytårssalmen ”Vær velkommen, Herrens år”, f.eks. denne af Mogens Wöldike eller den lidt enklere af Jens Sand Lauridsen.

Dagen handler også om bønnen Fadervor og Flemming Chr. Hansen har skrevet et mere meditativt værk med titlen ”Ti Fadervormeditationen” hvoraf man evt. kunne spille 1. sats ”Fadervor” eller 3. sats ”Komme dit rige” (måske i forbindelse med prædikenen eller under nadveren).

Vil man runde tjenesten af i Wienerkoncertens ånd, kan man spille dette arrangement af H.C. Lumbyes nytårs-galop ”Glædeligt Nytaar”
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Carl Nielsen: Orgel album  / Organ Album 01-011

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Lasse Toft Eriksen: 26 enkle orgelstykker   01-046

Kormusik til helligdagen