Midfaste søndag (I)

Temaet denne søndag er Brød.

Midt i fastetidens fysiske afsavn, som var en realitet i middelalderen, hører vi på denne søndag om livgivende brød og bespisning midt i en øde ørken. Et tema er det jordiske daglige brød, der mætter kroppen, og det himmelske brød, der mætter sjælen.

Lektien 5.Mos.8,1-3 er Moses’ ord til folket, der minder dem om manna i ørkenen, som reddede dem fra sult. Og endvidere ordet om, at mennesket ikke lever af brød alene.

Epistlen 2.Kor.9,6-11 opfordrer til at være gavmild på enhver måde.

Evangeliet Johannes 6,1-15 beretter om bespisningen af fem tusind i ørkenen, et tegn i Johannesevangeliet, som endda overgår bespisningen af israelitterne i ørkenen.

Udvalgte salmer til dagen:
662 Hvad kan os komme til for nød
466 Vor Herres Jesu mindefest
31 Til himlene rækker
163 Fuglen har rede
217 Min Jesus. lad mit hjerte få

Orgelmusik til helligdagen

Efter en række søndage med en indadvendt og dramatisk karakter kan vi på mange måder ”mætte” os i dag i det ”livgivende brød”. Hertil passer livgivende toner som f.eks. Jesper Madsens to orgelkoraler ”Hvad kan os komme til for nød” (…bespiser os med himmelbrød) eller ”O, havde jeg dog tusind tunger” (hvor sjælens hunger mætter sig i Herrens pris). Man kan også spille et bredt og behageligt stykke fra romantikken, der måske kan mærkes som en dejlig mæthedsfornemmelse i mavsen. F.eks. Léon Boëllmanns Sortie i F-dur (med eller uden pedal) eller Lasse Toft Eriksens "Til himlene rækker", der er inspireret af et klaverstykke af den danske romantiker Hartmann.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

  • 140. Sortie (Léon Böellmann)  
 

Kormusik til helligdagen