Midfaste søndag (II)

Temaet denne søndag er Brød.

Midt i fastetidens fysiske afsavn, som var en realitet i middelalderen, hører vi på denne søndag om brød og bespisning midt i den øde ørken. Et tema er det jordiske daglige brød, der mætter kroppen, og det himmelske brød, der mætter sjælen.

Lektien 2.Mos.16,11-18 fortæller om mannaen, der reddede israelitterne fra at sulte i ørkenen.

Epistlen 2.Pet.1,3-11 er en formaning til at følge den rette vej, troens og de gode gerningers vej.

Evangeliet Johannes 6,24-37 er Jesu ord til disciplene, at han er livets brød, sendt fra himlen.

Udvalgte salmer til dagen:
30 Op, alle som på jorden bor
27 Du gav os efter dit behag
459 Herre, hvor skal vi gå hen
464 Jeg kommer, Herre, på dit ord

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 

Kormusik til helligdagen