Mariæ bebudelses dag (II)

Mariae bebudelses dag falder på 5. søndag efter Helligtrekongersdag, dvs. ni måneder før juledag. Så midt i forberedelsen til påskens højtid, vendes blikket hen mod Jesu fødsel.

Lektien fra 1.Mos.18,1-15 beretter om guddommeligt besøg hos Abraham og Sara, hvor det forudsiges, at den gamle og barnløse Sara skal få en søn næste år.

Epistlen 1. Kor.1,21-31 handler om Guds visdom, der nådigt udvælger det eller den, som ser ud af intet og gør det stort.

Evangeliet Lukas 1,46-55 er Marias lovsang over at hun skal bære Jesusbarnet.

Marias forundring, lydighed og tro er temaer i teksten.

Udvalgte salmer til dagen:
71 Nu kom der bud fra englekor
72 Maria hun var en jomfru ren
73 Vi synger med Maria
12 Min sjæl, du Herren love
77 O kom, o kom, Immanuel
376 Lyksaligt det folk
356 Almagts Gud, velsignet vær
80 Tak og ære være Gud
Fra 100 salmer: 803 Maria snart er det forår

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035