Langfredag (II)

Langfredag er der forskellige traditioner hvad angår gudstjenestens indhold.

Nogle kirker holder langfredags gudstjeneste vekslende med salmer og læsninger fra Jesu Kristi lidelseshistorie og uden prædiken.

Vor Herres Jesu Kristi lidelses historie, som står i salmebog og alterbog, er Johannes Bugenhagens sammenskrevne harmoni af Jesu lidelseshistorie, hvor afsnit fra de fire evangelier er flettet sammen i 25 tekstafsnit. Johannes Bugenhagen (1483-1558) var Martin Luthers kollega og medarbejder og var i København en periode og med til at indføre reformationen i Danmark i 1536.

Man kan sige, at den vestlige teologi er en langfredags-teologi. Der er uendeligt meget teologisk stof til eftertanke og fordybelse – og derfor er det oplagt at prædike ved langfredags gudstjeneste.

En mulighed for et tema langfredag er at prædike over de syv ord fra korset.

Teksterne til alterbogen er omfattende til langfredag og rummer alle fire evangeliers beretning om Jesu død på korset.

Lektien Sl.22 er en klagesalme og bøn. Salmens første vers råbes af Jesus fra korset (Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?).

Som valgfri læsning anføres Esajasteksten som i første tekstrække.

Evangeliet Lukas 23,26-49 beretter om Jesu sidste ord og hans død. Jesu ord på korset, 7 sætninger i alt, samles bag i salmebogen i ”Vor Herres Jesu Kristi lidelses historie”.

Evangeliet Johannes 19,17-37 beretter om vejen til Golgata, Jesu død og hans sidste ord ”Det er fuldbragt”.

Udvalgte salmer til dagen:
191 Gak under Jesu kors at stå
192 Hil dig, frelser og forsoner
193 O hoved, højt forhånet
203 O du Guds lam uskyldig
216 Der venter bag langfredags nat
Kirkesangbogen 918 Da Guds moder stod ved korset

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier  for orgel 01-019

 

Carl Nielsen: Orgel album  Organ Album 01-011

 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Dansk orgelmesse   01-004

  • 4. Agnus Dei (Lasse Toft Eriksen) to meditationer og tre præambler

Kormusik til helligdagen