Kristi himmelfarts dag (I)

Denne helligdag er teologisk set af stor betydning. Den beretter om Jesu nærvær trods hans fravær. Om den usynlige forbindelse mellem himmel og jord, om åndens nærvær i det skjulte.

Lektien Sl.110 er kongesalmens ord: Sæt dig ved min højre hånd.

Lektien Ap.Gern. 1,1-11 er beretningen om, hvordan Jesus fyrre dage efter opstandelsen blev taget bort fra disciplene og båret op af en sky.

Evangeliet Markus 16,14-20 er Jesu afskedsord til disciplene og hans udsendelse af dem til at forkynde i hele verden. Og herefter ordene om at han blev taget væk og fik sæde ved Guds højre hånd.

I den tidlige kirke fejrede man Kristi Himmelfart om eftermiddagen pinsedag ved en gudstjeneste på Oliebjerget, på det sted, hvor Herren var ophøjet til himlen (dette er bevidnet i Egerias pilgrimsberetning).

Lidt senere i kirkehistorien (år 300- 400) lagde man fejringen af Kristi himmelfart fyrre dage efter påskedag ud fra kronologien i Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger (Ap.Gern.1,3).

Udvalgte salmer til dagen:
252 Til himmels for den ærens drot
251 Jesus, himmelfaren
259 Din himmelkrone ser vi stråle
364 Al magt på jorden og i himlen
324 Dig rummer ej himle
9 O store Gud, vi love dig
Kirkesangbogen 923 Når æbletræets hvide gren
18 Som fisk i hav og fugl i luft

Orgelmusik til helligdagen

Her på Kristi himmelfartsdag har man alle muligheder for i opadgående skalaer og akkordbevægelser at løfte orgelspillet ”mod himlen”. F.eks. med Buxtehudes flotte Toccata i F-dur, der netop har mange af disse løb og akkordbrydninger. Det samme gør sig gældende i John Travers lille Cornet Voluntary i C-dur. Bachs Præludium i C-dur (fra Das Wohltemperierte Klavier I) kunne også være et fint, malerisk tonebillede på himmelfarten. Vi kan også foreslå Rued Langgaards Præludium til Kristi Himmelfartsdag, som dog ikke er udgivet her på forlaget.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Kormusik til helligdagen