Julesøndag (I)

Denne dag kaldes ”de gamles søndag” fordi teksten Lukas 2,25 ff. fortæller om de gamle profeter Simeon og Anna i templet, som med deres klarsyn fik lov at se Jesusbarnet som frelser. Derfor kunne Simeon sige: Herre, nu lader du din tjener gå bort i fred. At se med hjertet.

Lektien Es.63,7ff priser Guds trofasthed, som frelser folket i nød, og epistlen Gal.4,4ff viser hen på Guds søn, der giver de troende barnekår overfor Gud.

Evangeliet Lukas 2,25ff beretter om opfyldelsen af de gamle profetier, som Simeon og Anna kan bevidne ved at have set Jesusbarnet i templet. Gud lader sig se i det nyfødte barn af et menneske, ansigt til ansigt, og profetien går i opfyldelse for de to i templet, som havde ventet hele livet på virkeliggørelsen af Guds løfter.

Udvalgte salmer til dagen:
134 Vor Herre, han er en konge stor
133 Med fred og fryd jeg farer hen
140 I Nazaret, i trange kår
24 En vej eller anden
106 Af højheden oprunden er

Orgelmusik til helligdagen
 
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen