Julesøndag (II)

Dagens tekster:

Lektien Sl.27,1-5 beskriver længslen efter at bo i Herrens hus, og den alternative læsning Jer.31,15ff beskriver Rakels utrøstelige klage over sine børn. Rakel var patriarken Jakobs anden hustru og blev mor til to sønner Josef og Benjamin (Gen.29 og Gen.35).

Samme læsning citeres i evangeliet Mattæus 2,13-23, om flugten til Ægypten og barnemordet i Betlehem.  Den hellige familie på flugt, redningen af Jesusbarnet, og de frygtelige følger i Betlehem knyttes sammen i denne ene fortælling.

Der er en ledetråd i begreberne ”flugt og hjemkomst”: ligesom Israels folk måtte være i Ægypten under Farao indtil de blev udfriet under Moses, således måtte Jesus være i landflygtighed i Ægypten, indtil han blev kaldt hjem til Nazaret.

Udvalgte salmer til dagen:
134 Vor Herre, han er en konge stor
133 Med fred og fryd jeg farer hen
140 I Nazaret, i trange kår
24 En vej eller anden
106 Af højheden oprunden er

Orgelmusik til helligdagen
Kormusik til helligdagen