Juleaften (I)

Teksterne til juleaften er båret af spændingen mellem profeti og opfyldelse: Esajas 9,1-6 om lyset, et barn er født os, navnene på den forventede frelser. Og som opfyldelse Lukas 2,1-14, om barnet der blev lagt i krybben.

Som valgfri prædiketekst anføres Mattæus 1,18-25. Denne tekst er næppe brugt mange steder som prædiketekst juleaften.

Juleaften som helligdag er først kommet med i alterbogens sidste udgave 1992, idet juleaften tidligere var en valgfri gudstjenestedag. Natten til juledag har været fejret med gudstjenester i mange dele af verden, og midnatsgudstjeneste 24. december er også blevet tradition nogle steder i den danske folkekirke.

Nu er juleaftensdag en af årets vigtigste gudstjenestedage, båret af stor folkelig opbakning og tradition.

Udvalgte salmer til dagen:
94 Det kimer nu til julefest (uundværlig)
104 Et barn er født
119 Julen har bragt
120 Glade jul
114 Hjerte, løft din glædes vinger

Orgelmusik til helligdagen
Kormusik til helligdagen