Juleaften (I)

Teksterne til juleaften er båret af spændingen mellem profeti og opfyldelse: Esajas 9,1-6 om lyset, et barn er født os, navnene på den forventede frelser. Og som opfyldelse Lukas 2,1-14, om barnet der blev lagt i krybben.

Som valgfri prædiketekst anføres Mattæus 1,18-25. Denne tekst er næppe brugt mange steder som prædiketekst juleaften.

Juleaften som helligdag er først kommet med i alterbogens sidste udgave 1992, idet juleaften tidligere var en valgfri gudstjenestedag. Natten til juledag har været fejret med gudstjenester i mange dele af verden, og midnatsgudstjeneste 24. december er også blevet tradition nogle steder i den danske folkekirke.

Nu er juleaftensdag en af årets vigtigste gudstjenestedage, båret af stor folkelig opbakning og tradition.

Udvalgte salmer til dagen:
94 Det kimer nu til julefest (uundværlig)
104 Et barn er født
119 Julen har bragt
120 Glade jul
114 Hjerte, løft din glædes vinger

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 

Anne Kirstine Mathiesen: Velkommen igen  - julemusik for lige stemmer 02-033

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Juletiden her:
Musikforslag til Juletiden