Fastelavns søndag (II)

Dagens tekster:

Sl.31,2-6 er en bøn om redning hos Gud, som er klippe og borg for den, som søger ham.

Epistlen 1.Kor.13 er kærlighedens højsang.

Evangeliet Lukas 18,31-43 fortæller om Jesu vej til Jerusalem, som han forudsiger vil rumme lidelse, hån, og død og opstandelse. Og at Jesus på sin vej helbredte en blind mand ved Jeriko.

Et tema er: at se og høre og forstå. Den blinde får sit syn igen og lovpriser Gud. Disciplene forstår ikke Jesu ord. Jesus er på vej mod sin død, og han stopper op for at hjælpe en som har brug for ham.

Udvalgte salmer til dagen:
176 Se hvor nu Jesus træder
173 Eet vidste han om vejen frem
675 Gud, vi er i gode hænder
677 Nu glæd dig, i Herren, mit hjerte
379 Der er en vej

Orgelmusik til helligdagen
Kormusik til helligdagen