9. søndag efter trinitatis (II)

Et tema for dagen er: Bliv i den nåde, som du fik skænket.

Lektien Es.10,1-3 er domsord over dem, der giver uretfærdige love og udnytter hjælpeløse.

Epistlen 2.Tim.1,6-11 formaner til at lade åndens nådegave flamme op og frimodigt forkynde evangeliet.

Evangeliet Lukas 12,32-48 er Jesu ord til disciplene om at være frygtløse og parate, og være trofaste i den måde, de forvalter det betroede gods på. Jesus opfordrer til tålmodighed, også når tiden trækker ud.

Evangeliet Lukas 18,1-8 er Jesu lignelse om enken og den uretfærdige dommer, hvor enken bliver hørt for sin påtrængenheds skyld. Jesus opfordrer til at holde ud og bede.

Udvalgte salmer til dagen:
756 Nu gløder øst i morgenskær
722 Nu blomstertiden kommer
276 Dommer over levende og døde
558 Når mit øje
676 Guds fred er mer end englevagt
531 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder
375 Alt står i Guds Faderhånd
Kirkesangbogen 824 Salig er den der rejser sig

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Kormusik til helligdagen