8. søndag efter trinitatis (II)

Et tema for dagen er: Ord og handling. Ord kan være tomme lyde, der ingen konsekvenser har. Ord kan være livgivende og båret af ånd.

Man kan bygge på løse ord (sand) – eller på klippegrund (hvor ord og handling bæres af ånd).

Lektien fra Mika 3,5-7 advarer om profeter, der fører vild og lader folket havne i mørke.

Epistlen 1.Johs.4,1-6 opfordrer til, at se godt efter, om ord og ånd kommer fra Gud eller fra falske profeter.

Evangeliet Mattæus 7,22-29 er afslutningen af Jesu Bjergprædiken med lignelsen om at bygge sit hus på fast klippegrund eller på sand.

Udvalgte salmer til dagen:
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
601 Herlighedens Gud
598 O Gud, du ved og kender
379 Der er en vej
313 Kom regn af det høje
300 Kom, sandheds Ånd og vidne giv

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 

Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor  (20 satser) FUK141