7. søndag efter trinitatis (I)

Et tema for dagen er: Ny begyndelse. Noget nyt kan ske – og føre til glæde og frelse.

Lektien Sl.126 er en lovsang for Guds indgriben, til glæde og frelse.

Epistlen Rom.6,19-23 fremstiller kontrasten mellem at være bundet af synden og døden forud for evangeliet – og at være bundet til Kristus med forjættelsen om evigt liv.

Evangeliet Lukas 19,1-10 er fortællingen om Jesus der møder Zakkæus, som sidder oppe i et træ, og hvordan Jesus inviterer sig selv hjem til Zakkæus og dermed lader frelsen komme til hans hus.

Udvalgte salmer til dagen:
756 Nu gløder øst i morgenskær
523 Min nåde er dig nok
508 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
293 Gud Helligånd, vor trøstermand
52 Du Herre Krist
677 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

Orgelmusik til helligdagen

Den ny begyndelse - eller omvendelsen fra det triste/urene/fornedrede til det jublende/rene/ophøjede er helt centralt i alle dagens tekster. Musikalsk vil denne omvendelse kunne illustreres i et to-delt stykke som Pablo Brunas Tiento de 2º Tono por Gesolreut (Præludium i g-dorisk toneart), eller ved at vælge et indadvendt/sørgmodigt præludium som Händels Alla Siciliana i d-mol (fra hans orgelkoncert i F-dur) og et udadvendt/ jublende postludium som Händels La Réjouissance (fra Music for the Royal Fireworks). En salme som ”Du, Herre Krist” rummer også essensen af Jesus, som den der er vores ”nye begyndelse”. Her sat i toner af Jesper Madsen.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til helligdagen
 
 
 
 
 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden