7. søndag efter trinitatis (II)

Tiden er et tema for dagens tekster. Tiden som begreb - tiden som kan fyldes ud. Tiden har med Jesu frelsesgerning fået en ny dimension: båret af Ånden.

Lektien fra Prædikerens bog 3,1-11 er ordene om, at alting har en tid.

Epistlen Rom.8,1-4 forkynder, at med Jesus er frihedens og livets ånd kommet.

Evangeliet Mattæus 10,24-31 er Jesu ord til disciplene som sendes ud for at prædike – han opfordrer dem til frimodighed og tro, også når de mødes af modgang.

Udvalgte salmer til dagen:
163 Fuglen har rede og ræven har grav
655 Er du modfalden, kære ven
588 Herre, gør mit liv til bøn
48 Uforsagt, hvordan min lykke
426 Fred til bod for bittert savn
33 Han, som har hjulpet hidindtil

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Kormusik til helligdagen