6. søndag efter trinitatis (II)

Et tema for denne søndag er Det gode liv - Hvordan finder vi mennesker vej, til at skelne mellem godt og ondt?

Lektien fra 2.Mos.20,1-17 indeholder de ti bud på lovens tavler.

Epistlen Rom.3,23-28 er Paulus’ betoning af, at mennesket gøres retfærdigt overfor Gud ved troen alene.

Evangeliet Mattæus 19,16-26 er beretningen om den rige yngling, som spørger Jesus om vejen til det evige liv. Og han må gå bedrøvet bort, da hans rigdom stiller sig i vejen.

Udvalgte salmer til dagen:
14 Tænk, at livet koster livet
753 Gud, du som lyset og dagen oplod
508 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
691 Loven er et helligt bud
694 Jesus, at du blev min broder
330 Du, som ud af intet skabte

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen