6. søndag efter påske (II)

Dagens tekster:

Lektien fra Joels bog 3,1-5 er løftet om at Guds ånd skal nå ned til alle mennesker, og at enhver som påkalder Herrens navn skal frelses.

Epistlen Rom. 8,31-39 forkynder den frygtløshed, som troen på Jesus Kristus kan skænke menigheden.

Lektien fra Ap.Gern. 1,12-14 beretter om den første menigheds fællesskab i bøn.

Evangeliet Johannes 17,20-26 fortsætter sammenhængen fra Jesu ypperstepræstelige bøn (se 5.s.efter påske, anden tekstrække). Jesus beder om, at hans menighed må være eet, forenet i enhed, ligesom han selv er eet med Gud. ENHED som en forudsætning, ikke blot et endemål.

Dagen i dag kan ses som et ”mellemrum” - en ”pause”. Pinsen, Åndens tid, nærmer sig - men vi skal ånde ind før vi kan ånde ud.

Udvalgte salmer til dagen:
292 Kærligheds og sandheds ånd
302 Gud Helligånd, o kom
305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
334 Guds kirkes grund alene
665 Er Gud for mig, så træde
666 Den grund, hvorpå jeg bygger

Orgelmusik til helligdagen
 

Kormusik til helligdagen