5. søndag efter trinitatis (I)

Søndagen kaldes apostlen Peters søndag. Jesus kaldte på Peter, så han blev discipel og apostel. Han var stærk i sin tro – og kendte til tvivl.

Temaet for dagen er, at Gud kalder og sender mennesker ud i sin tjeneste.
Eksemplificeret ved Esajas’ kaldelse som profet (Es.6,1-8) her i første tekstrækkes lektie.

Epistlen 1.Peter 3,8ff er en formaning til at leve i den velsignelse, som allerede er givet.

Evangeliet Lukas 5,1-11 beretter om Peters kaldelse til at blive discipel. At blive menneskefisker.

Udvalgte salmer til dagen:
739 Rind nu op i Jesu navn
697 Herre, jeg vil gerne takke
323 Kirken den er et gammelt hus
334 Guds kirkes grund alene
147 Der sad en fisker så tankefuld (uundværlig)
318 Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige
356 Almagts Gud, velsignet vær

Orgelmusik til helligdagen

”Fra nu af skal du fange mennesker” siger Jesus i dag til Simon Peter. Simon Peter er på mange måder synonym med kirken. Han blev af Jesus udvalgt som den ”klippe” hvorpå kirken skulle bygges (anden tekstrække) og han fik stor betydning for den første, spirende kristne kirke. Musik med kirken eller en spirende tro som tema, vil passe meget fint denne dag. F.eks. Laurids Lauridsens orgelkoral over ”Kirken den er et gammelt hus”, som tilmed har en ”vuggende hav”-fornemmelse over sig, der også passer til dagens fisker-motiv. Buxtehudes fine Canzonetta i G-dur eller et nyere stykke som Aksel Andersen Preludio ”Locus Dei” (Guds sted) vil med deres spirende energi og kraft også være gode bud.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til helligdagen