5. søndag efter trinitatis (II)

Søndagen kaldes apostlen Peters søndag. Jesus kaldte på Peter, så han blev discipel og apostel. Han var stærk i sin tro – og kendte til tvivl.

Dagens tema er Kirken af levende stene. Gud kalder og et menneske må svare. Gud bruger mennesker i sin tjeneste. Gud kan skrive på skæve linjer. Gud kan gøre døde sten til levende sten.

Lektien Jer.1,4-9 fortæller om profetens kaldelse, hvor Gud lægger ordene i hans mund.

Epistlen 1. Peter 2,4-10 forkynder billedet af Jesus som den levende sten, der blev hovedhjørnesten for Guds kirke. Menigheden er levende stene, der skal bygges op til et åndeligt hus. Billedet af stenen bygger på en række gammeltestamentlige citater, blandt andet Es.28,16, og Sl.118,22 og Es.8,14.

Evangeliet Mattæus 16, 13-26 beretter om Peters bekendelse til Jesus, og nøglemagten som han betroes. Endvidere om Jesu afvisning, da Peter vil friste ham til at gå en anden vej end den, der førte til lidelse og kors.

Udvalgte salmer til dagen:
323 Kirken den er et gammelt hus
345 Guds menighed er jordens største under
376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang
334 Guds kirkes grund alene
332 På Jerusalem den ny
Fra 100 salmer: 862 Gå i mørket med lyset

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen