5. søndag efter påske (II)

Temaet for denne søndags tekster er Bøn samt At søge og finde.

Lektien fra Es.44,1-8 er forkyndelsen af, at Gud alene er Herren, som har udvalgt og løskøbt sit folk, så de kan være uden frygt.

Epistlen Rom.8,24-28 er ordene om, at vi er frelst til det levende håb. Håbets genstand er usynligt, og håbet skal vise sig i udholdenhed.

Den valgfrie lektie fra Ap.Gern.6,1-4 betoner vigtigheden af bøn og ordets forkyndelse.

Evangeliet Johannes 17,1-11 er første del af Jesu ypperstepræstelige bøn, hvor han beder for disciplenes enhed. De skal være i verden, båret af Jesu ord, og bundet sammen af den fælles ånd.

Udvalgte salmer til dagen:
403 Denne er dagen
313 Kom, regn af det høje
588 Herre, gør mit liv til bøn
487 Nu fryde sig hver kristen mand
294 Talsmand, som på jorderige
Kirkesangbogen 975 Når du vil

Orgelmusik til helligdagen

Dagens tematik ”At søge og finde” kan måske tolkes musikalsk – her er to eksempler.
1) Carl Nielsen: Præludium i F-dur fra ”29 små…”: Stykkets tema indtræder i mange tonearter og snor sig omkring, nærmest som om det er på udkig efter noget. To gange i løbet af stykket er der indlagt et rallentando – musikken standser op for en stund. Først til sidst finder den det, den ledte efter: slutningen.
2) Jesper Madsen: Ramus Vignet nr. 3: Et stykke med mange musikalske indfald – kække og festlige. Men musikken stræber også efter ro. Til sidst samler alt sig i en ophøjet koral – tonernes bøn er blevet hørt.

"Bøn" er også et af dagens omdrejningspunkter og det er oplagt at afrunde dagens gudstjeneste med et "tillidsfuldt" postludium som f.eks. Gustav Merkels koralagtige Orgelstück i C-dur.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Jesper Madsen: 3 vignetter for Ramus   01-002

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen