5. søndag efter påske (II)

Temaet for denne søndags tekster er Bøn samt At søge og finde.

Lektien fra Es.44,1-8 er forkyndelsen af, at Gud alene er Herren, som har udvalgt og løskøbt sit folk, så de kan være uden frygt.

Epistlen Rom.8,24-28 er ordene om, at vi er frelst til det levende håb. Håbets genstand er usynligt, og håbet skal vise sig i udholdenhed.

Den valgfrie lektie fra Ap.Gern.6,1-4 betoner vigtigheden af bøn og ordets forkyndelse.

Evangeliet Johannes 17,1-11 er første del af Jesu ypperstepræstelige bøn, hvor han beder for disciplenes enhed. De skal være i verden, båret af Jesu ord, og bundet sammen af den fælles ånd.

Udvalgte salmer til dagen:
403 Denne er dagen
313 Kom, regn af det høje
588 Herre, gør mit liv til bøn
487 Nu fryde sig hver kristen mand
294 Talsmand, som på jorderige
Kirkesangbogen 975 Når du vil

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen