4. søndag i advent (I)

Dagens tekster:

Lektien Es.52,7-10 er en lovsang for Herren, der trøster sit folk og bringer frelse.

Epistlen Fil.4,4-7 opfordrer til glæde og til tak.

Evangeliet Johannes 1,19-28 er Johannes Døberens vidnesbyrd om, hvem han selv er og hvem han peger hen på. Adventstidens overskrift er: Jesus kommer til verden. Her er det udfoldet med blik tilbage på de gamle profetier fra Esajas. Og samtidig er det pointeret med Johannes’ ord: midt iblandt jer står én I ikke kender.

Forventningen til den kommende Messias er belyst gennem Johannes Døberens ord. Johannes står på tærsklen mellem den profetiske forventning fra Det gamle Testamente – og på tærsklen til opfyldelsen af alle de gamle profetier.

Udvalgte salmer til dagen:
91 Store Gud og frelsermand
86 Hvorledes skal jeg møde
90 Op, glædes alle, glædes nu
72 Maria hun var en jomfru ren
80 Tak og ære være Gud

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Adventstiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Peter Arendt: 33 salmeforspil   01-029

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen