4. søndag i advent (II)

Dagens tekster:

Lektien Es.12 ser frem til den dag hvor Guds trøst og frelse er forkyndt for hele jorden.

Epistlen 2.Kor.1,18-22 pointerer, at gennem Jesus Kristus lyder Guds ja til os mennesker, og det knytter os til Kristus.

Evangeliet Johannes 3,25-36 er Johannes Døberens udsagn om Jesus. Johannes peger hen på Jesus som den forventede brudgom. Han selv er kun en forløber.

Johannes Døberen spiller en stor rolle i adventstidens tekster. Han er den udvalgte profet, samtidig med Jesus og i familie med ham – og samtidig er han kun en røst eller en hånd, der peger fremad.

Udvalgte salmer til dagen:
90 Op glædes alle, glædes nu
441 Alle mine kilder skal være hos dig
113 Fryd dig i Guds behag
89 Vi sidder i mørket
80 Tak og ære være Gud

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Adventstiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Peter Arendt: 33 salmeforspil   01-029

Kormusik til helligdagen