4. søndag efter trinitatis (II)

Dagens tekster kredser om det etiske: Hvordan skal vi leve og hvordan skal vi behandle vore medmennesker. Teksterne kræver at vi så at sige ”lever troen ud i virkeligheden”. Jesu ord i Bjergprædikenen indeholder Guds riges fordring. Jesu ord går ud over Moselovens krav. Hvordan skal det forstås?

Lektien 5.Mos.24,17-22 påbyder retfærdighed og storsind overfor fattige og fremmede.

Epistlen Rom.14,7-13 minder om, at enhver kristen lever og dør for Herren, og derfor skal vi tage os af hinanden uden at dømme.

Evangeliet Mattæus 5,43-48 er Jesu ord fra Bjergprædikenen, der skærper de gamle bud og kræver fuldkommenhed.

Udvalgte salmer til dagen:
2 Lover den Herre
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
320 Midt iblandt os er Guds rige
397 Trods længselens smerte
Fra 100 salmer: 864 Må din vej gå dig i møde

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen