4. søndag efter trinitatis (II)

Dagens tekster kredser om det etiske: Hvordan skal vi leve og hvordan skal vi behandle vore medmennesker. Teksterne kræver at vi så at sige ”lever troen ud i virkeligheden”. Jesu ord i Bjergprædikenen indeholder Guds riges fordring. Jesu ord går ud over Moselovens krav. Hvordan skal det forstås?

Lektien 5.Mos.24,17-22 påbyder retfærdighed og storsind overfor fattige og fremmede.

Epistlen Rom.14,7-13 minder om, at enhver kristen lever og dør for Herren, og derfor skal vi tage os af hinanden uden at dømme.

Evangeliet Mattæus 5,43-48 er Jesu ord fra Bjergprædikenen, der skærper de gamle bud og kræver fuldkommenhed.

Udvalgte salmer til dagen:
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
696 Kærlighed er lysets kilde
320 Midt iblandt os er Guds rige
397 Trods længselens smerte
Fra 100 salmer: 864 Må din vej gå dig i møde

Orgelmusik til helligdagen

Dagens evangelium rummer Jesu fordring om, at vi ikke blot skal elske vor næste. Vi skal også elske vore fjender for at kunne være fuldkomne, som vor himmelske fader er fuldkommen!

Kærlighed er et nøgleord i dag og det kan understøttes med musik som Jesper Madsens herlige orgelkoral over "Kærlighed er lysets kilde. Andre orgelkoraler til dagen kunne være Flemming Chr. Hansens ”Nu gløder øst i morgenskær”, Jesper Madsens eller Henning Riisers udgave af ”Giv mig, Gud, en salmetunge” eller Lasse Toft Eriksens "Aleneste Gud i himmerig", der alle omhandler den "faderkærlig", vi får fra Gud og kan række videre. Et frit værk til dagen kunne være Weyses kærlige Præludium i G-dur.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 
 
 
 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden