4. søndag efter påske (I)

Vi er på vej fra påske mod pinse og dagens tema er Ånd.

Lektien Ezek.36,26-28 er løftet om et nyt hjerte og en ny Ånd.

Epistlen Jakob 1,17-21 er ordene om at alle gode fuldkomne gaver kommer ned fra lysenes fader, ovenfra.

Den valgfrie lektie Ap.Gern.9,1-18 er beretningen om Saulus’(Paulus’) omvendelse fra at være forfølger til at blive apostel.

Evangeliet Johannes 16,5-15 er Jesu ord om hans afsked, disciplenes sorg, og at sandhedens ånd skal komme til dem. De peger frem mod pinse – det er VENTETID.

Udvalgte salmer til dagen:
305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
307 Gud Helligånd, vor igenføder
318 Stiftet Guds søn
608 Stod med Krist vi op af døde
377 I, Herrens udvalgte, som hellighed øve
396 Min mund og mit hjerte
249 Hvad er det at møde den opstandne mester
Fra 100 salmer: 804 Det sused af vinger i luften i nat

Orgelmusik til helligdagen

Vi nærmer os pinsen og det er det med at udnytte denne dag, der i særlig grad tager forskud på pinsens tema ”Ånd”; der findes nemlig et væld af god pinsemusik - langt mere end årets to pinsegudstjenester (pinsedag og 2. pinsedag) kan rumme. Her er et par forslag til dagen: Andreas F. Ursinus’ orgelkoral ”Kom, sandheds Ånd, og vidne giv”, Diderik Buxtehudes ”Kom, Gud Faders Ånd, fuldgod” samt Per Günthers ”Talsmand, som på jorderige”.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen