4. søndag efter helligtrekonger (I)

Den udsathed og skrøbelighed, som vi mennesker lever i, er tema for dagens læsninger.

I lektien Jobs bog 38,1-33 taler Gud til Job fra stormen med en lang række spørgsmål, som viser hvor afmægtigt et menneske er, stillet overfor naturens kræfter og skaberværkets vælde.

I epistlen Rom.13,8-10 sammenfattes alle de gamle bud i eet bud. Du skal elske din næste som dig selv.

Evangeliet Mattæus 8,23-27 fortæller om stormen på søen, hvor Jesus med et ord redder disciplene fra at gå under i bølgerne. Et naturunder, har man kaldt det. Jesu guddommelige kraft til at redde fra nød og fare.

Som Jesus er i båden/skibet sammen med sine egne, kan vi måske se kirken som et skib.

Udvalgte salmer til dagen:
36 Befal du dine veje
696 Kærlighed er lysets kilde
21 Du følger, Herre, al min færd
45 Jeg går i fare hvor jeg går
24 En vej eller anden
644 Aldrig er jeg uden våde
150 Mit hjerte er så bange
149 Hvad er det for en snekke
Fra 100 salmer: 800 Det var så forunderlig klart i nat

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen