3. søndag i advent (II)

Et tema for dagen er: Herren som kommer. Kan man se det – kan man tro det?

Lektien Es.40,1-8 er profetien om Guds vej, der skal banes i ørkenen.

Epistlen 2.Kor.4,5-10 er Paulus’ ord om skatten, som vi har i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.

Evangeliet Lukas 1,67-80 er Zakarias’ lovsang over det nyfødte barn Johannes. I poetisk stil i lighed med Davids salmer lovpriser faderen Gud for frelsen og håbet, som kommer til syne i det udvalgte barn.

Udvalgte salmer til dagen:
77 O kom, o kom, Immanuel
76 Op! Thi dagen nu frembryder
89 Vi sidder i mørket
12 Min sjæl, du Herren love
74 Vær velkommen, Herrens år
Fra 100 salmer: 801 En morgenstund med sne i byens gader

Orgelmusik til helligdagen

Dagens tekster er fyldt med smukke ord om Gudsrigets komme og om Jesu komme: ”Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land” (Esajas) - ”Af mørke skal lys skinne frem” (Andet Korintherbrev) – ”… solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge” (Lukasevangeliet). Til at belyse dette musikalsk kommer her et par forslag: Jesper Topps orgelkoral over adventssalmen ”Op! thi dagen nu frembryder”, Flemming Christian Hansens orgelkoral over ”Tak og ære være Gud” eller Peter Arendts ”Rondo” over samme salme. Johann H. Ritz har komponeret et fint lille stykke over ”Min sjæl, du Herren love”, som knytter sig til Marias lovsang der dels trækker paralleller til dagens lovsang af Zakarias og dels lægger op til Jesusbarnets snarlige komme. Af frie værker kan man f.eks. spille John Stanleys lille majestætiske Voluntary i G som præludium og Händels flotte March af Judas Maccabeus som postludium.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Peter Arendt: 33 salmeforspil   01-029

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til helligdagen
 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Adventstiden her:
Musikforslag til Adventstiden