3. søndag i advent (II)

Et tema for dagen er: Herren som kommer. Kan man se det – kan man tro det?

Lektien Es.40,1-8 er profetien om Guds vej, der skal banes i ørkenen.

Epistlen 2.Kor.4,5-10 er Paulus’ ord om skatten, som vi har i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.

Evangeliet Lukas 1,67-80 er Zakarias’ lovsang over det nyfødte barn Johannes. I poetisk stil i lighed med Davids salmer lovpriser faderen Gud for frelsen og håbet, som kommer til syne i det udvalgte barn.

Udvalgte salmer til dagen:
77 O kom, o kom, Immanuel
76 Op! Thi dagen nu frembryder
89 Vi sidder i mørket
12 Min sjæl, du Herren love
74 Vær velkommen, Herrens år
Fra 100 salmer: 801 En morgenstund med sne i byens gader

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Adventstiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen
 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035